Djurbrott1
Fårproducenten Christoffer Ingo i Korsholm tog emot beskedet om det misstänkta djurskyddsbrottet med bestörtning. Det aktuella fallet är ett hårt slag mot seriösa producenter, säger han.
Jordbruk SLC

SLC fördömer misstänkt
olaglig slakt av 1.300 får

Det var med bestörtning som fårproducenten Christoffer Ingo i Korsholm tog emot nyheten om att en person misstänkts för att ha slaktat 1.300 får på ett olagligt sätt. SLC fördömer det misstänkta djurskyddsbrottet.

– Som organisation tar SLC starkt avstånd från all form av olaglig hantering av djur och där det gäller djurskyddsbrott som leder till att djur blir lidande. Varken SLC eller MTK godkänner under inga omständigheter en sådan handling och vi tar kraftigt avstånd från det, säger Mats Nylund, ordförande för SLC.

Det var i tisdags som Österbottens polisinrättning meddelade att en person misstänks ha gjorts sig skyldig till grovt djurskyddsbrott. Personen ifråga misstänks för att under åren 2016-2020 slaktat 1.300 får med olagliga metoder.

Enligt polisen misstänks mannen ha slaktat får så att avblodningen har skett genom att skära upp strupen på levande, obedövade får. Till Vasabladet säger förundersökningsledaren kriminalkommissarie Sakari Palomäki att det handlar om rituell slakt på religiösa grunder.

Därtill misstänks nästan tio fårhållare för medhjälp till grovt djurskyddsbrott. De misstänks ha möjliggjort den olagliga slakten bland annat genom att sälja djur till den huvudmisstänkte, samt genom att upplåta utrymmen för olaglig slakt.

Djurbrott2
Allt går lagenligt till i Christoffer Ingos fårgård i Korsholm. Så är inte fallet där en person misstänks för att ha slaktat 1.300 får på ett olagligt sätt. Polisens förundersökning pågår som bäst och flera fårgårdar är också misstänkta för medhjälp till grovt djurskyddsbrott.

Förundersökningen måste få ha sin gång

Enligt polisens pressmeddelande har en del av slakten därtill genomförts på andra ställen än på fårgårdar.

– Det är anmärkningsvärt att cirka tio fårgårdar är misstänkta för medhjälp till grovt djurskyddsbrott. Men jag vill poängtera att vi endast vet vad det står i förundersökningen och polisen utreder nu om de här djurägarna har varit medvetna om vad som hänt med de sålda djuren. Huruvida de här gårdarna har gjort sig skyldiga till medhjälp till grovt djurskyddsbrott får förundersökningen visa och slutligen är det domstolen som avgör ärendet, säger Nylund.

Christoffer Ingo – som driver Ådalens Får i Miekka i Korsholm – var påtagligt skärrad över nyheten.

– Jag blev ledsen och bedrövad och faktiskt överraskad när jag hörde om det. Ledsen och bedrövad för att det tydligen finns aktörer som inte inte följer gällande lagstiftning och att djur har fått lida. Sedan är jag överraskad över att det finns så många gårdar som säljer djur åt oseriösa aktörer, säger han.

Och fortsätter:

– Huruvida det har skett i god tro eller om de har varit medvetna om att allt inte står rätt vet jag inte. Det får förundersökningen utvisa, men som producent har man ett ansvar när djur säljs, säger Ingo, som inte vet vilka producenter som är misstänkta.

Enligt Ingo är regelverket kring försäljning av levande får tydligt. Köparen måste vara registrerad djurhållare eller ha en registrerad djurhållningsplats. Samma gäller om det är ett slakteri som köper djuren.

– Som producent anmäler jag vart mina djur far i webbtjänsten webb-lammas som kommunicerar direkt med får- och getregistret, förklarar han.

Ingo berättar att det årligen händer att privatpersoner tar kontakt och vill köpa levande djur. Hans standardfråga brukar vara om den potentiella köparen är djurhållare och har registrerad djurhållningsplats.

– Om svaret på den frågan är nej väljer jag att inte sälja. Allt måste vara klart och lagenligt innan djuren kan lämna gården, säger han.

Djurbrott3
SLC:s ordförande Mats Nylund fördömer det aktuella misstänkta djurskyddsbrottet. Varken SLC eller MTK godkänner under inga omständigheter en sådan handling och vi tar kraftigt avstånd från det, säger han.

Stort slag mot näringen

Många fårproducenter idkar direktförsäljning och har en god kontakt med konsumenterna. Ingo upplever nu att hela branschen fått sig en törn på grund av det misstänkta brottet, som fått stora rubriker i landets medier.

– Som alltid följer merparten av producenterna lagen och gör rätt för sig. Många av oss går också längre och följer vissa krav som stipuleras i förordningen om ersättning för djurens välbefinnande. Vi och många andra gårdar har också öppnat upp för gårdsbesök och har god kontakt med konsumenter och så kommer en sådan här nyhet, vilket gör att allas förtroende rubbas.

– Det är ett stort slag mot näringen som helhet. Redan i tisdags blev jag kontaktad av konsumenter som hade frågor om det som har skett. Det visar att konsumenterna bryr sig och det har jag full förståelse för. I Finland accepteras inte lagbrott och det gäller definitivt också brott mot djurskydd, säger Ingo.

Ingo poängterar att lönsamheten inom fårnäringen i flera år har varit dålig och att det finns producenter som har ekonomiska bekymmer.

– Det är naturligtvis inte en orsak till att begå brott, men den dåliga lönsamheten är ett dilemma som vi på sikt måste fixas.

Anders Norrback, ordförande för ÖSP:s fårutskott och riksdagsman för SFP, är också bedrövad.

– Vi behöver inte den här typen av verksamhet. Vi har ett regelverk som ska följas och det misstänkta brottet fäller en skugga över en hel näring. Som fårproducent och lagstiftare är jag bedrövad, säger Norrback.

Kött slaktat på religiösa grunder, som exempelvis halal eller koscher, är laglig i Finland. Men i sådana fall måste en djurveterinär närvara och djuret bedövas. Dessa krav har inte följts i det aktuella rättsfallet.

Djurbrott4
Anders Norrback, ordförande för ÖSP:s fårutskott och riksdagsman, är bedrövad över det aktuella misstänkta brottet. Vi har ett regelverk som ska följas och det misstänkta brottet fäller en skugga över en hel näring, säger han.

Konsumenterna kan vara trygga

Han betonar också att konsumenterna i Finland kan känna sig trygga när de köper kött som är producerat i Finland.

– Som konsument har man en garanti att det kött som konsumeras är slaktat på ett officiellt slakteri under övervakning från myndigheter. På förpackningen ska det finnas en etikett där slakteriets namn och nummer framgår. Om det inte framgår ska man inte köpa köttet, säger Norrback.

Norrback vill inte ta ställning till vilken roll de producenter som sålt kött till den misstänkte har haft.

– Det är en fråga för polisen och därefter rättsväsendet att avgöra.

Enligt Mats Nylund är nuvarande lagstiftning tillräcklig.

– Det här handlar inte om brister i lagstiftningen utan om direkta brott mot den. Det kan inte åtgärdas med en skärpning av nuvarande lagstiftning, säger Nylund.

Han får medhåll av Norrback som däremot riktar en fråga till de övervakande myndigheterna.

– Vi har ett rigoröst system för hur djur flyttas och synbarligen har man inte på Livsmedelsverket haft tillräckliga kontrollpunkter för det. Som jag ser det är våra kontroller gällande djurskyddet intimt kopplade med stöden, det vill säga fokus är på de som lyfter stöd. Jag undrar hur Livsmedelsverkets system inte har reagerat på när djur har flyttats i det här fallet, säger han.

Österbottens polisinrättning omfattar de fyra landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten. Det olagligt sålda köttet misstänks i huvudsak ha sålts till privata användare runt om i Finland, i främsta hand vid västkusten.

Med anledning av hur fårköttet hanterats misstänks hälsobrott, risk för spridning av djursjukdomar samt brott mot lagen om system för identifiering av djur. Med anledning av hur slaktrester förstörts misstänks miljöförstöring.