Nyyylund8
– Nu är det hög tid också för de starka aktörerna i livsmedelskedjan att sätta sina egna kortsiktiga vinstmål åt sidan och låta kostnadshöjningar gå igenom hela livsmedelskedjan ända fram till konsumenten. Lönsamhetsläget kräver att vi får ut minst det dubbla beloppet, eller 600 miljoner euro från marknaden, säger Nylund. ARKIVFOTO
Jordbruk SLC

SLC välkomnar krispaketet men oroar sig för att pengarna når bönderna för långsamt

Regeringens krispaket på cirka 300 miljoner euro till det finländska jordbruket välkomnas av SLC. Producentorganisationen är ändå fortfarande orolig för att Bryssel inte i tillräcklig utsträckning ger medlemsländerna den flexibilitet som de behöver ifråga om redskap och metoder för utbetalning.

Enligt SLC är det viktigt att krispaketet betalas ut till gårdarna så fort som möjligt och att stödet riktas rätt.

– Regeringen visar att den förstår de finländska jordbrukarnas svåra, akuta ekonomiska situation och att statsmakten sätter stor vikt vid att trygga den finländska livsmedelsproduktionen, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

Krispaketets belopp på cirka 300 miljoner euro är betydande och det är viktigt att det kan utbetalas så fort som möjligt – redan under våren. SLC framhåller även att det är viktigt att stödpaket riktas rätt – uttryckligen till de gårdar som har kapacitet att producera mat och måste få akut hjälp eftersom kontot är tomt och prisstegringen varit extremt hög. Nu finns det en oro för att en del av utbetalningarna dröjer ända till slutet av året.

– SLC ställer givetvis sin sakkunskap till regeringens förfogande i det fortsatta beredningsarbetet, säger Nylund.

Marknadsaktörerna måste agera utan dröjsmål

SLC betonar att regeringens krispaket nu handlar om akut hjälp och inte på något sätt löser jordbrukets lönsamhetskris. Lönsamhetskrisen kan lösas uttryckligen via marknaden och alla parter måste ta sitt ansvar.

– Nu är det hög tid också för de starka aktörerna i livsmedelskedjan att sätta sina egna kortsiktiga vinstmål åt sidan och låta kostnadshöjningar gå igenom hela livsmedelskedjan ända fram till konsumenten. Lönsamhetsläget kräver att vi får ut minst det dubbla beloppet, eller 600 miljoner euro från marknaden, säger Nylund.