Rojningskurs Parad 1 Webben
Mikael Berglund har gått en specialkurs om arbete i stormskadad skog. Målet med kursen var att arbeta både säkrare och effektivare i skogen.
Skogsbruk Tema

Skyddande tips
för farligt röjningsarbete

Ålands Skogsvårdsförenings instruktör Mikael Berglund har efter den svåra nyårsstormen Alfrida cirka 450 kubikmeter stormskadad skog att röja upp på sin egen gård. Bland annat därför passade han på att gå den specialkurs om arbete i stormskadad skog som arrangerades på Åland för ett par veckor sedan.

– En väldigt bra och nyttig utbildning. Man får lära sig att jobba säkrare och dessutom blir produktiviteten bättre, säger Berglund.

Han är utbildad skogsbruksingenjör från yrkeshögskolan Novia i Ekenäs 2011 och har sedan dess jobbat som den åländska skogsvårdsföreningens instruktör för de norråländska kommunerna Geta, Saltvik, Sund och Vårdö samt skärgårdskommunerna Brändö, Kumlinge, Sottunga och Kökar. I hemkommunen Sund driver han nu också släktgården Vestergård i Sibby med dikor och 38 hektar skog.

Specialkursen om arbete i stormskadad skog ordnades av Ålands Yrkesgymnasium med Ålands Skogsvårdsförening som medarrangör. Den fyra dagar långa kursen gav först grundläggande AB-utbildning för motorsågskörkort och vanlig trädfällning. Kursens två sista dagar handlade om specialiserad S-utbildning med inriktning på kapning och röjning av trädstammar i spänning.

Kursavgiften var 600 euro. Ålands Skogsvårdsförening sponsorerade sina deltagande medlemmar med 400 euro per person.

– Nu har vår verksamhetsledare Torbjörn Björkman också sagt att föreningen i framtiden ska satsa mer på motorsågsutbildning för medlemmar som själva arbetar i sina skogar, berättar Mikael Berglund.

Rätt utrustning med reflexband

Berglund säger att ABS-kursens deltagare fick många nyttiga tips av motorsågsinstruktören Anders Samuelsson från Sverige om hur man arbetar  säkert och effektivt i skogen. Det gäller först och främst att ha rätt klädsel och utrustning, som dessutom bör bytas ut med jämna mellanrum.

För hjälmens del handlar det enligt kursledaren om fem år medan tillverkarna själva rekommenderar en ny hjälm redan efter tre år.

Obligatoriskt för den som arbetar i skogen är också kläder med reflexband.

– Det är ett krav för att synas bättre ifall man blir liggande fastklämd under ett träd.

Lärare för motorsågskörkortets AB-kurs var Kristofer Emretsson från Ålands Yrkesgymnasium. Han betonade bland annat att den som jobbar i skogen bör ha med sig minst tre kilar samt slagjärn, hammare eller yxa för att slå in en kil.

Själv föredrar Mikael yxan.

– Den kan också användas för att hugga loss sågen och barka stammar som ska rotkapas ifall barken är nerstänkt med sand eller jord.

Dessutom behövs vändband för att bryta loss stormfällen som fastnat i andra träd.

Viktigt att arbeta i stormens riktning

Mikael Berglund tycker att kursens allra viktigaste lärdom var att man på ett stormskadat skifte ska gå systematiskt tillväga och ha en klar plan för arbetet.

– Man ska alltid börja röjningen från stormens riktning för att aldrig behöva arbeta under ett lutande träd eller träd som ligger mot andra träd. Det finns också en dold risk med träd som fortfarande ser ut att stå rakt, men vars rotsystem ändå kan ha skadats av stormen.

Numera arbetar sig Mikael fyra meter framåt tvärs över hela det stormskadade skiftet innan han går vidare till nästa fyra meters sektion.

Om det behövs kommer han att ta skogsmaskiner till hjälp, men där han bedömer att han själv klarar röjningen sågar han upp alla omkullfallna och lutande träd.

Träd som verkar stå stadigt lämnar han kvar som fröträd.

– Men om ett par år kommer jag kanske tillbaka och fäller också dem. Just skiftet där jag nu jobbar ska dessutom bli bete så här planterar jag ingen ny skog. I stället försöker jag spara björkar och andra lövträd.

Längre sågsvärd men ändå använda instick

Enligt kursledarens rekommendationer har Mikael Berglund nu bytt till en motorsåg med femton tums svärd i stället för tretton tum som han tidigare använde.

– Professionella skogsarbetare använder också femton tums svärd förutom vid rotkapning då svärdet är arton tum.

Ofta räcker inte heller femtontumssvärdet till för att rakt av kapa stammen på ett grövre träd. Därför fick kursdeltagarna lära sig trädfällning med hjälp av riktskär och instick före det slutliga fällskäret.

Mikael har alltid en extra motorsåg med sig i skogen, men ofta räcker det att använda handyxan eller kilar när motorsågens svärd ”nyper fast”.

– Det är också vara bra att först skala bort barken där man vill såga. Då sparar man på sågkedjan eftersom barken ofta är smutsig.

Viktigt är också att alltid ha tillräckligt med bränsle i motorsågen så att den inte stannar mitt i en trädfällning eller annat skär.

Vågräta skär gör arbetet smidigare

På motorsågskursen fick deltagarna också lära sig vikten av att såga vågrätt vid fällning av stående träd.

– Det hade jag aldrig tänkt på förr. Men man märkte direkt att arbetet löper mycket bättre med vågräta fällskär.

Kursledaren Anders Samuelsson hade också ett enkelt tips som underlättar vågräta skär.

– Motorsågen är i balans när man håller den med långfingret och ringfingret i linje med svänghjulets centrum.

Rojningskurs 7 A Webben
När en rotvälta kapas sker det som regel från höger sett mot trädets topp ifall man inte ser att trädet har en spänning som gör att stammen slår till höger när man kapar loss. Då står man förstås till vänster. Men om du står till vänster och stammen slår åt den sidan fångas du i slaget från stammen och hamnar i kläm. Står du däremot på högra sidan så fastnar du inte i kastet utan stammen kan glida förbi, förklarar Mikael Berglund.