Kimito B Webben
Revirinstruktörerna Johanna Sjölander och Peter Lindholm hälsar skogsägarna välkomna till Södra skogsrevirets nya kontor i Brusaby.
Skogsbruk SLC Marknad Tema

Skogsreviret öppnade dörrarna
för Kimitonejdens skogsägare

Efter en tung höst med permitteringar och obetalda skulder gick Kimitonejdens skogsvårdsförening i graven vid årsskiftet. Men när en dörr stängs, öppnas en annan.

SLC och MTK har bidragit med medel för att betala Kimitoföreningens skulder och Skogsvårdsföreningen Södra skogsreviret har tagit vid där Kimitonejdens skogsvårdsförening slutade. Revirets verksamhet på Kimito inleddes i början av året.

– Det ser lovande ut, säger revirinstruktör Johanna Sjölander.

Hon är numera anställd av Södra skogsreviret. Hon är glad, men också överöst av arbete på grund av fusionen.

Till hennes första uppgifter hör att vara i kontakt med skogsägarna och avsluta alla de projekt som blev på hälft under hennes tidigare arbetsgivare Kimitonejdens skogsvårdsförening.

Revirinstruktör Peter Lindholm betjänar också nya och gamla medlemmar på Kimitoön, särskilt gällande virkeshandel.

Större bredd och flera alternativ

Nu gäller det för dem att lyckas övertyga skogsägarna om att ansluta sig till skogsvårdsföreningen Södra skogsreviret.

– Det fina är att vi har en stor organisation bakom och serviceutbudet blir bredare än tidigare, säger Sjölander.

Skogsägare kan fortsätta att sälja stämplingar på rot, men reviret förmedlar också leveransvirke vid väg. Det innebär att om en uppköpare önskar ett specifikt virkessortiment så levereras just detta till köparen. Det här gör att skogsägaren har chans att få ut ett bättre pris för sitt virke.

– Åtminstone i Nyland har vi lyckats få fram konkurrenskraftiga priser, säger Peter Lindholm och förutspår att detsamma ska gälla på Kimitoön.

Nytt kontor i Brusaby

Som en följd av fusionen har Södra skogsreviret öppnat ett nytt kontor i det ”gamla internatet” på Brusaby där man kan stämma träff med Sjölander eller Lindholm. Kontoret är öppet enligt överenskommelse.

För ett par veckor sedan hölls det öppet hus i det nyöppnade Kimitokontoret och många skogsägare på Kimitoön passade på att titta in.

Sjölander upplevde stämningen som positiv och försiktigt förväntansfull. Nu gäller det bara att hoppas att skogsägarna också ansluter sig till reviret.

– Jag hoppas att så många som möjligt blir medlemmar. Om skogsägarna anlitar våra tjänster kan vi behålla verksamheten på Kimitoön, säger Sjölander.

Ny början också för skogsägare

Hon och Peter Lindholm välkomnar gärna också nya medlemmar som kanske tidigare inte varit med i någon skogsvårdsförening.

De är också väl medvetna om att verksamheten på Kimitoön gått på sparlåga den sista tiden, men tror att fusionen kan ses som en nystart.

Nu finns det större muskler och ett rent bord att börja ifrån. Samtidigt påpekar de att medlemsantalet kommer att vara avgörande för hur den nya verksamheten utvecklas. Medlemsavgiftsfakturor torde vid det här laget redan ha landat i skogsägarnas postlådor.

– Om någon har missat med plantbeställningar så är det nu man ska ta kontakt, passar Sjölander på att hälsa.