Lantmannen Bjorkman Webben
Magnus Björkmans firma Lantmännen Agro Åland har både nya och begagnade jordbruksredskap i lager. Lagerfastigheten med kontor i andra våningen köpte han 2017.
Jordbruk Maskin & teknik Tema

Sibbobo sticker fram hakan
i åländska lantbrukshandeln

Sibbobon Magnus Björkman som flyttade till Åland redan 1985 är sedan tio år en stark uppstickare inom den åländska lantbrukshandeln. Hans enmansföretag Lantmännen Agro Åland i Saltvik drivs som enskild firma och har enligt Björkmans beräkningar ungefär 20-25 procent av den åländska handeln med lantbruksmaskiner och förnödenheter.

– När det gäller spannmålsodling säljer jag utsäde samt gödsel och bekämpningsmedel, men handeln med spannmål låter jag andra sköta, säger Magnus Björkman.

Det här årets spannmålsodling på Åland beskriver han som ”ingen hausse”.

De första åren efter firmans start 2010 samarbetade Björkman med centralaffären Keskos K-lantbruk, som 2017 köptes av svenska storkoncernen Lantmännen. Numera äger Lantmännen också foderfabriker och bagerier i Finland.

– För mig blev det en klar förbättring när Lantmännen Agro tog över. Kesko skötte lantbrukssidan en aning med vänstra handen. Lantmännen som ägs av jordbrukare i Sverige har en helt annan kunskap och förståelse för handel med jordbrukets maskiner och förnödenheter.

Lantmännen Agro har nu över sjuttio affärer i Finland med ett brett produktsortiment som omfattar både hallar och allt annat som behövs för att bedriva ett effektivt modernt lantbruk.

Däremot har Lantmännen exempelvis ingen traktoragentur, utan där kan de lokala köpmännen fritt välja sina samarbetspartners.

Olika gränsvärden vållar ibland problem

Men det finns också en mer problematisk sida med Lantmännen Agro i Finland. De åländska kunderna är väl medvetna om Lantmännens erbjudanden och kampanjer i Sverige och när de vill beställa samma sak via Lantmännen Agro Åland kan det ibland bli problem.

Björkman tar nämligen sina varor via Lantmännens helägda bolag Lantmännen Agro i Finland.

– Jag säljer exempelvis Yaras gödsel, men i Sverige säljer Yara gödsel med en sammansättning som inte är tillåten i Finland. För vissa produkter har Finland andra gränsvärden än Sverige.

Björkman hoppas ändå på att småningom också få någon form av direktkanal till Lantmännens moderbolag i Sverige.

– Efter köpet av K-lantbruk var vi inbjudna till ett möte med koncernledningen i Stockholm. Då lät man förstå att det i framtiden skulle flyta på utan problem mellan moderbolaget och det nya dotterföretaget i Finland, men ännu fungerar det inte fullt ut.

Samarbete med Karis

Man kan säga att det var via det berömda bananskalet som Magnus Björkman halkade in som egenföretagare.

Sedan 2002 hade han jobbat som ansvarig för maskin- och lantbrukshandeln vid Firma Erik Mattsson i Godby på norra Åland. När företagsledningen bestämde sig för att sluta handla med lantbruksförnödenheter och maskiner blev han uppsagd.

Då jobbade han först en tid med eget som blivit eftersatt, innan Tage Mansner från Karis Järn Ab började höra sig för om Magnus kunde hjälpa dem med åländska kunder.

– Mattssons gamla lantbrukskunder hade nämligen börjat vända sig till Karis som var den närmaste K-lantbruksaffären på fastlandet där man pratade svenska.

Hjälper också finska kunder

Den vägen började han bygga upp sin agentur, som numera alltså heter Lantmännen Agro Åland.

På företagets hemsida finns fortfarande en hänvisning till Karis Järn Ab. Där kallas Björkman på finska ”työkoneiden erikoismyyjä” alltså specialist på försäljning arbetsmaskiner.

– Varje år säljer jag några begagnade jordbruksmaskiner till fastlandet. Någon stor del av min business är det inte, men jag har Karis Järn Ab i ryggen när jag förhandlar med Lantmännen Agro Finland.

Ibland ställer Björkman också av ren hygglighet upp med tolkningshjälp när finska kunder behöver någon som talar svenska för att få fram närmare uppgifter om maskiner som finns till salu i Sverige.

– Då brukar jag ta den första kontakten, men själva affären får parterna sköta sinsemellan. Det mesta går annars på engelska när man handlar med produkter från hemsidan Mascus, som erbjuder begagnade arbetsmaskiner från hela Europa och inom många olika branscher.