Livet på landet

Sarka jordbruksmuseum
förevisar hjälpmedel i
matlagningen under olika epoker

En ny utställning om kökets hjälpmedel öppnas i Mathörnan i Finlands jordbruksmuseum Sarka den 20.4. I utställningen som kallas ”Händigt eller hur?” har man dukat fram småmaskiner och andra hjälpmedel som använts i matlagningen under olika tidsepoker.

I våra kök finns många småmaskiner och hjälpmedel som används i matlagningen. De finns tillhands för att underlätta vår vardag, allt från kaffekokningen på morgonen. Vissa av apparaterna har en lång, t.o.m. en flerhundraårig historia bakom sig, andra är mer moderna uppfinningar och visar på nya vanor i vårt levnadssätt.

Utställningen förevisar bl.a. mekaniska versioner av småmaskiner som numera är eldrivna och lyfter fram exempel på tidsbundna innovationer och modefenomen. Elektrifieringen av samhället har gett oss en massa nya småmaskiner i hemköket. Flera av dess har dock haft mekaniska versioner som förebilder.

Hushållsmaskiner som kött- och kaffekvarnar, glassmaskiner och kugghjulsdrivna vispar fanns i ståndsmässiga hem redan på 1860-talet.

– Då kvinnors arbete utanför hemmet har ökat och vardagen blivit allt jäktigare har det uppkommit ett behov att försnabba matlagningen. I utställningen kan vi se exempel på hjälpmedel för att riva, klyva och vispa, berättar utställningens amanuens Riikka Soininen.

Före medlet av 1960-talet skaffades hushållsmaskiner för det mesta av rationella skäl och för att underlätta de arbetsdrygaste sysslorna i vardagen. Då levnadsstandarden steg började man skaffa allt fler småmaskiner, såsom kaffekokare och brödrostar.

– En charmerande vakuumkaffekokare från 1960- talet och bl.a. en bordsgrill från 1970-talet bjuder oss på nostalgi från årtionden tillbaka, avslöjar Soininen.

Fr.o.m. 1980-talet har marknaden fyllts av nya typer av hushållsmaskiner i ett allt stigande tempo. Trender, turism och ett mer internationellt liv återspeglas också i köksutrustningen.

Numera är det vanligt att man genom valet av hushållsmaskiner och köksredskap inte bara försöker göra matlagningen lättare och smidigare utan att man också söker nya upplevelser och ger uttryck för sina intressen och värderingar.

– Ett exempel är de allt mer populära riskokarna som visar på intresset för det asiatiska köket, säger Soininen.

Utställningen ”Händigt eller hur?” förevisas i Mathörnan vid museet Sarka under perioden 20.4-9.10.

Läs också: Annala hembygdsmuseum blir Sarkas sommarbesöksmål 2022