20221018 183628
Reservisten Jörgen Härmälä från Pedersöre håller föreläsningar om beredskap. I mitten av oktober besökte han Korsholms vuxeninstitut.
Livet på landet

Reservisten Härmälä föreläser
om beredskap i Österbotten

Det alltmer oroliga världsläget har ökat finländarnas intresse för allmänt säkerhetstänkande markant. Reservisten Jörgen Härmälä från Pedersöre åker runt i Österbotten och föreläser om beredskap.

– Det finländska samhällets veteraner har byggt upp ett fungerande demokratiskt samhälle efter andra världskriget. Under lång tid har det varit lugnt och fint i det här landet. Det är först nu som det har funnits större anledning till oro.

Så uttrycker sig den aktiva reservisten i den frivilliga försvarsutbildningen (MPK) Jörgen Härmälä angående det ovissa säkerhetsläge som har uppstått i kölvattnet efter Rysslands attack mot Ukraina i februari.

Inrikesministeriet rekommenderar att det i hemmen bör finnas kapacitet att klara av ett 72 timmar långt krisläge. För egen del tycker Härmälä att den tiden kunde vara mycket längre, upp till 2-4 veckor.

Reservist i 20 år

Pedersörebon Jörgen Härmälä har varit reservist i sin hemtrakt i 20 år. Han håller därtill i trådarna för beredskapskurser runt om i Österbotten.

– MPK-distriktet i Österbotten fick 2015, året efter annekteringen av Krim, en förfrågan om att börja arrangera beredskapskurser på svenska. Tidigare hade det ordnats liknande kurskvällar i finska Sydösterbotten, säger Härmälä som själv kan både svenska och österbottnisk dialekt.

LF-intervjun äger rum strax innan Härmälä ska föreläsa på Korsholms vuxeninstitut en vardagskväll i mitten av oktober.

– Jag har tidigare föreläst på Norrvalla i Vörå inför Pro Agria Österbottens Svenska Lantbrukssällskaps personal. Nyligen besökte jag dessutom byagården i Forsby, Pedersöre. Också där var intresset stort med ett 30-tal deltagare på plats.

I slutet av året är åtminstone ett par österbottniska beredskapsevenemang till inprickade i Härmäläs kalender.

– Den 1 november har jag en kurskväll på Norrvalla. Kursen anordnas i Vörå MI:s regi. En svenskspråkig beredskapsdag i Jakobstad är också på gång längre fram, säger han.

Intresset för MPK-verksamhet har ökat kraftigt i år

Jörgen Härmäläs beredskapskurser är indelade i tre delar.

– I den första delen berättar jag om den frivilliga försvarsutbildningen MPK. Verksamheten har fått ett starkt uppsving i år. Även många kvinnor har anslutit sig. Till den här utbildningen kan alla 18 år fyllda finländska medborgare söka sig, oavsett kön och hudfärg.

– Den andra delen är en uppdatering av Krimkriget, vad upptrappningen av det nuvarande kriget i Ukraina kan leda till och vad som kan gå fel. Den tredje delen handlar om olika praktiska saker som hushållen bör beakta för att kunna hantera olika krissituationer, säger Härmälä.

Den största hotbilden i Finland för närvarande gäller en attack mot elförsörjningen och stamnätet. Utan el avstannar olika viktiga funktioner i samhället tvärt och stör transportkedjorna.