Agglage2
Johnny Grandell (till vänster), vd för Närpes Äggpackeri, och Dava Foods försäljningschef Pekka Yli-Piipari var glada över prishöjningen på 37 procent i våras. Det var fråga om en historisk stor prishöjning som gav branschen andrum, säger de.
Jordbruk Marknad

Rejäl prishöjning i våras
räddade äggbranschen

I början av året såg det mörkt ut för landets äggproducenter. Men i våras fick sektorn glädjande besked när producentpriset höjdes med 37 procent. Höjningen var helt nödvändig för att branschen skulle överleva, säger Johnny Grandell, försäljningschef på Dava Foods Närpes.

De inhemska äggproducenterna har genomgått flera tuffa år med låga producentpriser. Värre blev det när produktionskostnaderna började öka rejält i början av året samtidigt som priserna stampade på stället. Men så kom en rejäl höjning i april när producentpriset på ägg höjdes med hela 37 procent.

– Det var frågan om en historisk stor prishöjning som vi fick igenom med partihandeln i våras. Priserna hade dittills varit på en för låg nivå och det förstod handeln. Hade vi inte fått upp priserna kunde det ha gått riktigt dåligt, säger Johnny Grandell.

Omräknat i euro innebar höjningen av producentpriset 35-40 cent ytterligare för producenterna. Det nya priset gör vardagen lättare för producenterna, men läget är fortsatt tufft.

– Många producenter har gjort stora investeringar för att ställa om från burägg till frigående produktion. Nu när alla kostnader stiger och likaså räntorna så är läget fortfarande svårt för många, men prishöjningen gör det lättare, säger han.

Buräggens andel minskar kraftigt

Enligt statistik från äggbranschen har produktionen av burägg under perioden januari-augusti minskat med 7,2 miljoner kilo samtidigt som frigående ägg ökade med 6,4 miljoner kilo. I dag står ägg från frigående höns för nästan 60 procent av produktionen medan burhönsens andel är nere i 31 procent.

Under perioden minskade också produktionen av ägg och fram till årets slut beräknas den totala minskningen vara 2,2 producent till totalt 76 miljoner kilo. En orsak till minskningen är omställningen till frigående produktion.

– Producenternas antal går också ner, eftersom inte alla som har burägg ställer om utan väljer att sluta. Samtidigt blir antalet höns per gård fler så utvecklingen inom äggbranschen påminner om den i mjölk- och köttbranschen. Antalet producenter minskar men enheterna blir större, berättar han.

I Österbotten finns i dag drygt femton hönsgårdar och Grandell räknar med att antalet sakta minskar i framtiden. Ungefär 60 procent av de producenterna levererar till Dava Foods Närpes.

– Några gårdar funderar på att ställa om till frigående produktion men har inte ännu fattat beslut. Det finns också någon enstaka som ska ställa om men som helhet ser läget i Svenska Österbotten ganska stabilt ut.

Agglage5
Äggpackerierna fick igenom en historiskt stor prishöjning på ägg i våras på 37 procent, eller en höjning med 35-40 cent per kilo. Partihandeln insåg att läget var så svårt att en rejäl höjning var på sin plats.

Konsumtionen minskar, men exporten drar

Samtidigt har också konsumtionen av ägg minskat efter coronapandemin då den ökade kraftigt. Då ökade matlagningen hemma och således också konsumtionen av ägg. Nu har den minskat och är nere på nivåer före pandemin.

– Konsumentbeteendet har ändrat och att äggpriserna stigit påverkar också. Samtidigt är variationen av olika produkter också mindre, förklarar Grandell.

Trots det går det just nu relativt bra för den finska äggbranschen. Exporten drar och priserna är goda. Orsakerna till det är att fågelinfluensan har minskat produktionen i både Europa och USA.

– Just nu finns det ett sug efter ägg på den globala marknaden och den minskade tillgången gynnar de som har ett utbud. För tillfället har vi en lönsam export som vi normalt inte har när vi exporterar överskottet. Det här är mycket positivt för branschen, konstaterar Grandell.

Läs också: Äggbranschens strategi: Ökad dialog med handeln