Img 3976
Som en del av det paket som ska stödja försörjningsberedskapen anvisas för de nationella kompensationsersättningarna ett tillägg på sammanlagt 120 miljoner euro. Av det beloppet föreslås att 1 miljon euro överförs till landskapet Åland för att betalas ut via landskapets eget stödsystem. FOTO: Mikael Lampén
Jordbruk Skogsbruk

Regeringen satsar på
försörjningsberedskapen

Regeringen har i sin andra tilläggsbudgetproposition för 2022 beslutat att satsa på helheter som stöder jordbrukets försörjningsberedskap och den gröna omställningen. Tilläggsfinansiering anvisas också för tryggande av fiskerinäringens försörjningsberedskap, för...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera