Kurvinen
– Priset på livsmedel stiger i handeln, men samtidigt håller gårdarna på att gå i konkurs. Pengarna försvinner någonstans på vägen, säger jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen. FOTO: Christoffer Thomasfolk
Jordbruk Marknad

Regeringen aviserar ändringar
i livsmedelsmarknadslagen

Regeringen kommer att göra ändringar i livsmedelsmarknadslagen med syfte att dämpa handelns makt i livsmedelskedjan. Ett lagförslag presenterades på onsdagen av jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen och åkte ut på remissrunda samma dag. Meningen är att lagändringarna skall träda i kraft ännu under denna valperiod.

Vid presentationen var Kurvinen mycket kritisk mot handelns agerande.

– Priset på livsmedel stiger i handeln, men samtidigt håller gårdarna på att gå i konkurs. Pengarna försvinner någonstans på vägen.

Kurvinen riktade också kritik mot livsmedelsindustrin och efterlyste mer ansvarstagande inom livsmedelskedjan. Han lyfte även upp begreppet rejäl handel.

– Vi har länge kunnat köpa bananer och kaffe som är märkta med beteckningen för rejäl handel, men då vi går i matbutiken för att köpa inhemskt kött vet vi inte om producenterna får ett rejält pris.

Förbud mot att returnera osålda varor

Lagförslaget är ingen totalrenovering av livsmedelsmarknadslagen, det handlar istället om ändringar av några paragrafer. Producenterna skall till exempel snabbare få betalt för de varor som levereras. Betalningstiden förkortas från en månad till två veckor.

För hållbara produkter kan betalningstiden vara längre, men i fortsättningen är den högst 30 dagar jämfört med 60 dagar i nuläget. Det skall också bli förbjudet för att returnera osålda varor till producenten utan ersättning, vilket hittills varit möjligt.

Livsmedelsombudsmannens ställning kommer också att ändras. Enligt lagförslaget förpliktas ombudsmannen att följa med marknaden och på eget initiativ ta ärenden till behandling.

Hittills har tågordningen varit sådan att någon utomstående först måste ta kontakt till ombudsmannen och lyfta upp ett problem innan någonting kan göras.

Däremot får livsmedelsombudsmannen i det här skedet inte rätt att ge påföljdsavgifter till någon aktör i livsmedelskedjan som agerar fel. Kurvinen låter nu utreda den frågan och hoppas att nästa regering kan fatta ett beslut som skulle ge ombudsmannen sådan makt. Samtidigt lovar Kurvinen också utreda möjligheterna att införa ett kostnadsindex för livsmedelskedjan.

Också konkurrenslagstiftningen borde ändras

Jord- och skogsbruksministern kallade lagförslaget för en ”reparationsserie” som skall ändra en del av bristerna.

För att komma åt de största problemen som gäller hur livsmedelsmarknaden fungerar så borde enligt honom däremot konkurrenslagstiftningen och fullmakterna för Konkurrens- och konsumentverket ändras. Men det hinner inte den nuvarande regeringen med.

– Jag har en utmaning till alla politiska partier. Efter valet måste vi få till stånd ändringar i konkurrenslagstiftningen, sade Kurvinen.

Livsmedelsmarknadslagen är rätt ny och trädde ikraft så sent som i november senaste år. Redan i ett tidigt skede fick lagen kritik och Antti Kurvinens företrädare Jari Leppä krävde redan i våras att ändringar borde göras i lagen.

Läs också: ÖSP: Kurvinens lagförslag välkommet, men ändå alldeles otillräckligt