Lpx 00127686
En stark exportefterfrågan i Nederländerna, en hög andel små lökar och omfattande sorteringsförluster har kraftigt tärt på löklagren. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU

Priset på lök går upp
i stora delar av Europa

Det råder en ovanligt svår brist på lök i stora delar av Europa. Enligt experter har det sällsynt knappa utbudet pressat upp priset till rekordnivåer, rapporterar det tyska marknadsinstitutet Agrarmarkt-Information-Gesellschaft AMI.

Redan i början av säsongen 2022/23 stod det klart att sommarvärmen och den svåra torkan hade påverkat lökskördens kvalitet och kvantitet i stora delar av Europa. Omfånget av förlusterna klarnade emellertid först under lagringssäsongen.

Svåra odlingsbetingelser i kombination med höga temperaturer bidrog till att reducera lökskörden i EU och Storbritannien. Skörden inskränktes till 6,3 miljoner ton, vilket motsvarar en minskning med 13 procent jämfört med året innan.

En stark exportefterfrågan i Nederländerna, en hög andel små lökar och omfattande sorteringsförluster har kraftigt tärt på lagren. I början av 2023 krympte lagren snabbt och priserna steg till rekordnivåer.

Bristen på lök sträcker sig också utanför EU-området. I Ukraina har lökodlingen minskat kraftigt efter den ryska invasionen. Många gårdar har sålt ut sin lök, varvid priset enligt uppgift har stigit med omkring 18 procent per vecka.

Enligt prognosinstitutet EastFruit är partiaffärernas efterfrågan på lök fortfarande hög, vilket gör att producenterna kan höja priset.

Priserna stöds också av minskat utbud på marknaden eftersom många stora gårdar har slutfört försäljningen av lök.

Detta har medfört att Ukraina har ökat sin import av lök från bland annat Polen, Rumänien, Kazakstan och Turkiet. Under tidigare år har Ukraina exporterat lök till flera av de ifrågavarande länderna.

Läs också:
Franska bönder marscherar för regn
Århundradets torka slår mot Argentinas jordbruk