Jordbruk EU

Priset på gödsel stiger snabbt i EU

Stigande gas- och gödselpriser medför problem inom jordbruket i stora delar av Europa. Tillverkarna av ammoniak drar ned produktionen och lagren töms. Eftersom ammoniak är en viktig beståndsdel inom gödselproduktionen hotas jordbruken av gödselbrist.

Exploderande energipriser har tvingat energiintensiva företag att ställa in produktionen. Det började med brittiska CF Industries, som för några veckor sedan ställde in produktionen av ammoniak i två fabriker.

Yara följde efter och drog ned produktionen med hänvisning till stigande gaspriser. Tyska BASF och SKW Piesteritz har likaså sänkt produktionen. Parallellt stiger priset på gas och elektricitet.

På grund av det stigande gaspriset går det inte längre att producera gödsel lönsamt. Därför har vi blivit tvungna att ta detta steg, förklarar SKW. Koncernen har dragit ned sin produktion av ammoniak med 20 procent.

SKW:s koncernchef Petr Cingr betecknar situationen som mycket oroande. Han efterlyser statliga ingrepp för att stabilisera läget. Utan statliga åtgärder hotar ett tvärstopp inom produktionen av ammoniak.

I Tyskland har gödsel blivit en bristprodukt. Priset fortsätter att stiga men det saknas ett utbud på marknaden. På alla viktiga handelsplatser och spotmarknader noteras nya rekordpriser. Bönderna har ingen chans att hinna med.

Yara betecknar utvecklingen som dramatisk de senaste veckorna. Situationen är krävande och svår att förutse. Den snabba utvecklingen av gaspriset i Europa har gjort det svårt att leverera önskad vara vid önskad tidpunkt.

Yara tvingas därför fortsätta att fördela volym och leveranser för att bevara kontrollen över varuflödet i Norge de närmaste månaderna. Koncernen bekräftar ändå sina ambitioner att uppfylla sina leveransförpliktelser till den norska marknaden den närmaste tiden.

Läs också: Dyr gödsel kan sprida social oro