51937476571 A25C77676A O
Lise Lykke Steffensen från NordGen, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och Paula Ilola från SPK visar upp en del av potatissamlingen som består av levande plantor, så kallade kloner, i glasrör. FOTO: NordGen
Jordbruk

Potatissorter för framtiden
säkras nu i Tyrnävä

Nyligen flyttades säkerhetskopian av den nordiska potatissamlingen till företaget SPK i Tyrnävä. Den 14 mars invigdes lokalerna av den finske jord- och skogsbruksministern Jari Leppä.

Potatissamlingen innehåller genetiska egenskaper som kan vara viktiga för framtidens lantbruk och livsmedelsproduktion. Särskilt när det kommer till att utveckla nordiska potatissorter som är klimatanpassade och mer konkurrenskraftiga.

NordGen ansvarar för långtidsbevaring av den nordiska potatissamlingen som innefattar 95 olika sorter av potatis från de nordiska länderna inklusive Färöarna. Samlingen finns i NordGens huvudkontor i Alnarp, södra Sverige.

Men precis som med alla genbankssamlingar är det viktigt att ha en säkerhetskopia. Denna potatisbackup finns numera hos Finska Centralen för Utsädespotatis AB (SPK) i Tyrnävä, utanför Uleåborg.

– Vi är väldigt glada att NordGen har öppnat verksamhet i Finland. Flytten av potatissamlingen till SPK öppnar upp för ett bredare nordiskt samarbete. Potatis är en viktig gröda i de nordiska länderna och potatisproduktion har en lång tradition i Finland, säger Jari Leppä.

– Valet av SPK är ett tecken på förtroende för den finska potatissektorns höga standard. NordGen har funnit en extremt erfaren och stabil aktör som är väl förberedd för att ta hand om säkerhetskopian av den nordiska potatissamlingen, fortsätter Jari Leppä.

Framtidens potatis

Klimatförändringarna ställer samhället inför stora utmaningar, inte minst när det gäller lantbruket. Längre perioder av torka och ihärdigt regnande betyder troligtvis att nordiska potatisodlare kommer att få fler problem med olika sjukdomar i framtiden. Därför är det viktigt att utveckla nordiska potatissorter med en bättre resistens.

– Vi hoppas att samarbetet med SPK och andra finska aktörer kan fördjupas i framtiden. Vi måste möta dessa utmaningar tillsammans. Potatis är en viktig gröda i det nordiska lantbruket och vi måste utveckla uthålliga och konkurrenskraftiga sorter till framtiden, säger NordGens direktör Lise Lykke Steffensen.

Potatissorter förvaras inte i genbanker som frön eftersom det skulle ändra de genetiska egenskaperna. Därför bevaras potatissamlingen som levande plantor, så kallade kloner, i glasrör. För att undvika att plantorna smittas av virussjukdomar hanteras klonerna in vitro, det vill säga i en steril miljö.

På SPK produceras cirka 30 potatissorter för olika ändamål och företaget har stor erfarenhet av arbete med potatisplantor in vitro.

– Jag är väldigt glad att vi äntligen är här idag efter flera års planering om att placera säkerhetskopian i Finland. Nu när vi har en väldigt bedrövlig utveckling i världen ger ett sådant här samarbete oss hopp, säger Paula Ilola, verkställande direktör på SPK.

Resistens mot sjukdomar

Att bevara och använda samlingen är viktigt för den framtida potatisodlingen i Norden. 17 av potatissorterna har donerats från Finland.

Ett exempel är Hankkijan Tuomas, en förädlad sort som inte längre finns på marknaden. Den bär på viktiga resistensegenskaper mot olika sjukdomar. Ett annat intressant exempel är Vaaniin Herkku, som anses vara den äldsta finska potatissorten som finns bevarad idag.

– De globala växtförädlingsföretagen arbetar huvudsakligen mot marknader i Centraleuropa. Men odlingsförhållandena i Skandinavien är väldigt annorlunda så det är viktigt att behålla en genpool som passar förutsättningarna för växtförädlingen i våra länder, säger Paula Ilola.

Samarbetet med NordGen är väl lämpat för Tyrnävä som ligger i en skyddad region för högklassig utsädespotatis som utsetts av EU. Det finns ömsesidiga fördelar av detta samarbete. Genom att flytta säkerhetskopian av potatissamlingen till Finland bedriver NordGen nu bevarandeverksamhet i fyra nordiska länder.

– Flytten av säkerhetskopian till Finland är viktig för hela det nordiska samarbetet kring genetiska resurser. Det känns extra passande med tanke på att Finland har en lång och stolt tradition av potatisproduktion och potatisförädling, säger Lise Lykke Steffensen.