Optima1
Lina Kronqvist och Isac Lindvall, båda från Nykarleby studerar första året till landsbygdsföretagare vid Optima Lannäslund i Jakobstad. Båda trivs bra med studierna. Intresset för att söka till utbildningen ökar också och behovet av arbetskraft är stor i regionen.
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Tema

Optima Lannäslund har medvind

Det har skett många reformer inom andra stadiets yrkesutbildning. Men i Jakobstad har Optima Lannäslund klarat utmaningarna. Intresset för att studera till landsbygdsföretagare och djurskötare är stort.

– Man kan säga att vi har medvind. Det är inte bara vi som har det utan det går också bra för näringslivet i regionen och behovet av utbildad arbetskraft inom landsbygdsnäringarna och industrin är stort, säger Peter Isakas, platsansvarig och ansvarig för produktionen vid Optima Lannäslund.

Optima Lannäslund utbildar landsbygdsföretagare och djurskötare och intresset bland både unga och vuxenstuderande är stort för tillfället. Att beläggningsgraden är god är positivt med tanke på att yrkesutbildningen på andra stadiet har genomgått stora förändringar under senare år i kombination med minskade statliga medel.

– Det nya är att vi nu kan samarbeta kring utbildningen av unga och vuxna. Samtidigt kan studerande nu söka kontinuerligt till våra utbildningar och vi har flera sådana som hoppat på under läsårets gång, berättar Maria Sirén, teamledare för team 7 på Optima.

Individuella scheman

Studerande som tillkommer under året har olika bakgrund. En del har examen från tidigare och kan räkna kunskap till godo.

– De här studerandena har individuella scheman och ungefär en tredjedel av våra studerande har ett sådant schema. Det fanns en del utmaningar med det nya systemet men vi har märkt att det löper på bra, säger utvecklingskoordinator Maria Wirtanen.

Hon får medhåll av Sirén. 

– Systemet är bra eftersom studietiden kan förkortas för de studerande som har tidigare kunskap eller en annan examen i bagaget. Men vi vet också att grupptillhörigheten är viktig för i synnerhet unga studeranden. Att tillhöra en grupp och ha samhörighet är viktigt för många av dem. Tidigare såg vi kanske det nya systemet som en stor utmaning men med facit på hand fungerar det bra.

Grundexamen inom landsbygdsbranschen för antingen djurskötare eller landsbygdsföretagare har totalt fyrtio platser per läsår. Det här läsåret kom man inte riktigt upp till det antalet, men siffran är högre jämfört med tidigare år och under läsåret har det också tillkommit studerande genom den kontinuerliga ansökningen.

Optima2
Optima Lannäslund har medvind. Intresset för att söka till landsbygdsföretagarutbildningen ökar och näringslivet i regionen går också bra. Det gläder Maria Wirtanen (till vänster), Peter Isakas och Maria Sirén.

Kontakter från södra Finland

Merparten av studerandena kommer från regionen men nu ser man också en förändring på den punkten.

– Vi har fått kontakt från studerande på Åland och i Södra Finland som vill inleda studier hos oss. Vi brukar inte ha så många men det ser vi som ett tecken på att vår utbildning har ett gott rykte, säger Sirén.

Att intresset för utbildning inom jordbruket finns är positivt. I synnerhet med tanke på att landsbygdsnäringarna har stort behov av arbetskraft.

– Kommunerna i den här regionen har väldigt låg arbetslöshet och när enheterna inom jordbruket blir större ökar också arbetskraftsbehovet. Det är inte bara jordbruksföretag som behöver kunnig arbetskraft utan också andra företag som exempelvis inom jordbyggnad och inom metall.

– Till och med jordbrukare från Södra Finland har ringt och frågat efter studerande om de vill komma dit och arbeta, säger Isakas.

Svarar på näringslivets behov

Alla tre nämner också det faktum att Optima eftersträvar att snabbt kunna svara på näringslivets behov. Yrkesutbildaren har ett nära samarbete med företagen och för en aktiv dialog om vilka behov av kompetens som finns och som kan uppstå.

– Näringslivet matar oss med sina behov och nu har vi på gång en lokal yrkesexamensdel som kommer att tillkomma på näringslivets förfrågan. Enligt Utbildningsstyrelsen kan man numera skapa egna delar som gynnar nejden, förklarar Sirén.

Wirtanen lyfter också fram driftsledarutbildningen för jordbrukare.

– Vi startade en ny utbildning för driftledare och 32 jordbrukare har börjat sin utbildning. Utbildningen finns för att jordbrukare ska höja sin kompetens och de får bland annat kunskaper inom ekonomi och Lean. Den utbildningen sker i samarbete med ProAgria.