Kolkurs
Nu finns de fem första kapitlen tillgängliga i kursen Grunderna i regenerativt jordbruk på regenerativtjordbruk.fi.
Jordbruk SLC

Onlinekursen i regenerativ
odling har nu öppnat

Den webbaserade kursen i kolodling ”Grunderna i regenerativ odling” är nu tillgänglig på regenerativtjordbruk.fi. Kursen innehåller både teori och uppgifter som utförs på den egna åkern.

Onlinekursen i regenerativ odling som sammanställts av Baltic Sea Action Group BSAG och design- och IT-företaget Reaktor finns nu tillgänglig på regenerativtjordbruk.fi. Den är gratis och öppen för alla intresserade.

Kursen består av 11 kapitel av vilka de 5 första har öppnats. Kursinnehållet publiceras i delar och den sista delen finns tillgänglig på svenska 20 april.

– Kursen går in på hur man tar hand om odlingsmarken med fokus på förbättrad jordhälsa, berättade utvecklingschef Sanna Söderlund från BSAG under kursens lanseringstillfälle.

Det handlar inte om direktsådd utan att minimera bearbetningen enligt den egna gårdens behov, maximera fotosyntesen och använda sig av växttäcke också vintertid.

Kursen innehåller både teori och praktiska uppgifter som utförs på åkerskiften. Sammanlagt finns det studiematerial för cirka 50-80 timmar.

– Kursmaterialet kan också användas av lantbruksskolor och motsvarar då tre studiepoäng, sade Söderlund.

Det går att utföra valda delar av kursen enligt eget tycke eller genomföra hela kursen för att få ett certifikat. För att få certifikatet krävs det att man får minst 60 procent rätt i kurskapitlens olika uppgifter.

– Kursen innehåller även mycket erfarenheter, exempel, citat och videor, berättade Söderlund.

Allra mest får man ut av kursen genom att diskutera frågorna tillsammans med andra i samma situation, till exempel via Carbon Action Svenskfinland.

– Vi uppmuntrar er att samla grupper av bekanta odlare och utföra kursen tillsammans, sade Söderlund. Det är fint att dela erfarenheten och samtidigt är tanken att man ska samarbeta och lära sig av andra.

De kapitel som nu lanserats på svenska handlar om en introduktion till regenerativt jordbruk, marken, mångfald, kolet, vattnet och klimatet samt hur åkern sätts i skick. På kommande är delarna om fotosyntes, mikrober, markförbättring, ekonomi och praktiska observationer. Varje kapitel innehåller en källförteckning och författarnas namn. Kursen uppdateras kontinuerligt.

Registrera dig gratis på regenerativtjordbruk.fi. Nästa vecka kan också lanseringstillfället ses på samma sida med svensk textning.