Abbotsford Pd 259141703 6678692235481840 8605633432750080342 N
Översvämningarna i Abbotsford är en tröstlös syn med svåra följder för jordbruket. FOTO: Abbotsford Police Department
Jordbruk Skogsbruk

Översvämningar förhindrar
agrarhandeln i British Columbia

Kanadas västliga provins British Columbia drabbades senaste vecka av svåra översvämningar. Kanadas viktigaste exporthamn för spannmål i Vancouver måste stängas. Priset på timmer började genast stiga.

Den kanadensiska provinsen British Columbia drabbades senaste vecka av häftiga och långvariga regn som förorsakade extrema översvämningar. Slamlaviner spärrade av viktiga gator och vägar och förhindrade transporter av livsmedel.

Ministeriet för offentlig säkerhet betecknade situationen som en veritabel naturkatastrof. Flera personer har drunknat i vattenmassorna. Många städer i regionen isolerades då vägarna blev oframkomliga. Tidvis blev det ont om livsmedel i butikerna.

På landsbygden försattes otaliga gårdar i nöd då vattnet plötsligt steg. Maskiner hamnade under vatten och strömförsörjningen bröts. Flera tusen djur har drunknat på farmerna, trots att farmarna försökte flytta dem i säkerhet.

På andra gårdar lyckades farmarna rädda boskapen men blev utan foder. Armén flög in foder per helikopter till ett par grisfarmer i staden Abbotsford, där läget var särskilt svårt.

Området producerar en försvarlig del av provinsens mjölk och fågelkött.

Vancouvers hamn blockerades av vatten

I Vancouver blockerades tillfartsvägarna till provinsens viktigaste exporthamn. Exporten av spannmål, rapsfrö och griskött måste ställas in. Kanada är en av världens viktigaste spannmålsexportörer.

Översvämningarna störde enligt uppgift också exporten av gödselmedel. Enligt de ansvariga ministerierna skadade vattenmassorna vägar, broar, hamnanläggningar, dammar och järnvägslinjer.

Priset på timmer steg med mer än sex procent på börsen i Chicago. Anledningen var att översvämningarna blockerade järnvägslinjer som är strategiskt viktiga för regionens timmertransporter.

Omkring 14 procent av allt sågtimmer i Nordamerika kommer från British Columbia. Rapporterna om störningar i timmertransporterna inträffade vid en tidpunkt då virkeshandlarna bygger upp sina lager inför vårsäsongen.

Regeringen i British Columbia måste därefter stänga alla skogsbilvägar i en region som ligger knappt 200 kilometer öster om Vancouver. Motorvägarna i regionen var likaså svårframkomliga och delvis avspärrade på grund av ras.

Enligt myndigheterna har översvämningarna förorsakat svåra skador på infrastrukturen i ett vidsträckt område. Kanadas luftstridskrafter försöker tillsvidare trygga de viktigaste transporterna av vatten, livsmedel, mediciner och andra viktiga varor.

Myndigheterna proklamerade genast ett nödläge för de närmaste fjorton dagarna. I samma region infördes ett motsvarande nödläge redan senaste sommar. Den gången var orsaken en extrem värmebölja med intensiva skogsbränder.

Extremt väder eller förändrat klimat?

British Columbia har upplevt två extrema väderfenomen det senaste halvåret. I juli uppmättes en rekordhetta på 50 grader Celsius i Lytton, British Columbia. Bara sex månader senare drabbades Vancouver av århundradets översvämning.

Det extrema växlingarna har förorsakat diskussioner om klimatförändringens påverkningar i trakten. Klimatforskaren Rachel White vid University of British Columbia tvekar ändå att hävda att hettan och regnen entydigt skulle vara ett resultat av klimatförändringen.

Enligt White behövs mer forskning för att förstå sammanhangen. Hon frågar sig om extrema väderfenomen av detta slag verkligen är en följd av ett förändrat klimat. Det kan ju tänkas att British Columbia helt enkelt råkade ha otrolig otur med vädret.

Vi måste först förstå vad som är på gång. Väderfenomenen i British Columbia har möjligen spetsats till på grund av klimatförändringen, fastslår White på en förfrågan av tidningen New York Times.