Jordbruk Marknad

Östman vill påskynda
införandet av kostnadsindex
på livsmedelsmarknaden

Riksdagsledamoten Peter Östman tycker i ett pressutskick att det är bra att Livsmedelsmarknadsombudsmannen föreslår att näringskedjans aktörer samarbetar för att få till stånd ett kostnadsindex för livsmedelskedjan.

Östman har sedan i mars upprepade gånger efterlyst ett kostnadsindex och det har varit en del av Kristdemokraternas centrala politiska förslag för att rädda jordbruket.

– Handeln har gjort goda resultatet. Däremot har de enorma prishöjningarna på foder, energi och konstgödsel belastat böndernas ekonomi. Det finns goda erfarenheter av kostnadsindex inom exempelvis transportbranschen och modellen bör definitivt utvecklas även för livsmedelsmarknaden. Det skulle ge en långsiktig förutsägbarhet för primärproducenterna och mindre aktörer som inte har förhandlingsstyrka i vid förhandlingsborden, säger Östman.

Enligt Östman är näringskedjan ”sönder” om producenterna måste betala de plötsligt stigande kostnaderna ur egen ficka. Till exempel steg priserna på importerad lax och kaffe snabbt på grund av kostnadskrisen. Däremot har de finländska producenters plånböcker inte kompenserats för kostnadsökningarna.

– Ur producenternas synvinkel är en skälig kompensation för utfört arbete mycket bättre än politiska räddningspaket, även om det skulle behövas sådana i det här läget. Kostnadsindex är ett mått som kan användas för att utjämna fördelningen av kostnadsökningarna i näringskedjan.

Östman hoppas att införandet av ett kostnadsindex också ska få ett bredare politiskt stöd tack vare Livsmedelsmarknadsombudsmannen förslag. Han tvivlar på att de olika aktörerna inom livsmedelskedjan ska agera enbart genom rekommendationer. Östman förutsätter att regeringen griper in och agerar.

– Jag hoppas att jag har fel och blir positivt överraskad, och att näringslivet kommer med i arbetet. Ansvaret ligger dock i slutändan på regeringen och jag förväntar mig i första hand ett snabbt agerande från dem.