P059990 380874
Agrarkommissionär Janusz Wojciechowski vill hjälpa tre östeuropeiska länder med medel ur EU:s krisreserv. FOTO: EU
Jordbruk EU

Östeuropas bönder får
stöd ur EU:s krisreserv

EU-kommissionen vill hjälpa bönderna i Polen, Bulgarien och Rumänien med medel ur EU:s krisreserv. Stödet ska kompensera de förluster som de östeuropeiska bönderna har lidit på grund av den starkt stigande importen av spannmål från Ukraina.

EU:s agrarkommissionär Janusz Wojciechowski redogjorde för kommissionens åtgärder vid de europeiska jordbruksministrarnas möte denna vecka. Polen tilldelas 29,5 miljoner euro, Bulgarien 16,75 miljoner euro och Rumänien 10,05 miljoner euro.

De tre medlemsländerna har dessutom rätt att fördubbla dessa stöden med medel ur den egna statsbudgeten. Därmed kan jordbrukarna räkna med en sammanlagd pott på upp till 112,6 miljoner euro.

Litauen och Lettland har också anmält ett behov av stöd från krisreserven på grund av den kritiska situationen inom mjölksektorn. Flera medlemsländer har visat förståelse för svårigheterna i Ukrainas angränsande länder.

Finland hör till de länder som stöder en jämn fördelning av krisreserven till alla medlemsländer. Kommissionen har emellertid gått in för att endast bevilja krismedel till de tre staterna som har lidit mest av krisen i Ukraina.

Mercosur backas upp

Efter en lång paus har det gamla handelsavtalet mellan EU och Mercosur igen aktualiserats. Kritiken mot en frihandel mellan EU och de fyra sydamerikanska länderna Brasilien, Argentina, Uruguay och Paraguay förefaller att avta.

Frågan diskuterades under ministermötet. Det svenska ordförandeskapet under ledning av jordbruksminister Peter Kullgren påminde om att många länder fortfarande betraktar avtalet med stark skepsis.

Enligt Kullgren hänvisade emellertid till vissa utfästelser och åtaganden om hållbarhet, som en chans att bana vägen för ett avtal mellan EU och de sydamerikanska länderna. Men vägen har hittills varit mycket lång.

Avtalets förespråkare när nya förhoppningar med Tyskland, där den gröna jordbruksministern Cem Özdemir öppet flaggar för acceptans. Özdemir betecknar konsekvenserna för EU-jordbruket som ”överskådliga”.

Den tyska ministern argumenterar att också EU-jordbruket drar nytta av Mercosur i form av intressanta exportchanser. Brasiliens president Lula da Silva när förhoppningar om ett genombrott redan i medlet av detta år.

Österrike stretar emot

Österrike hör till de EU-länder som starkast motsätter sig avtalet med Sydamerika. Landets jordbruksminister Norbert Totschnig uttalade på ministermötet ett klart nej till fortsatta förhandlingar med hänvisning till svåra nackdelar för EU-jordbruket.

Enligt Totschnig saknar EU hållbara argument för Mercosur. Europa kan inte begränsa den egna produktionen med allt högre standarder och samtidigt driva igenom handelsavtal som äventyrar regnskogar.

EU fokuserar på en stark inre marknad och matsäkerhet. Detta måste återspeglas i handelsavtalen. Frihandelsavtal är viktiga för handeln men avtalen måste vara rättvisa och balanserade och uppfylla våra egna standarder, underströk Totschnig.

En bred allians i Österrike fortsätter att gå emot Mercosur. Den röd-grön-gula regeringen i Tyskland försöker driva avtalet genom bakdörren med hjälp av juridiska finter. Totschnig uppmanade EU-kommissionen att i stället främja den inre marknaden i Europa.