SLC Opinion

ÖSP: Vargsituationen i Österbotten är ohållbar

Förbundsstyrelsen för Österbottens svenska producentförbund kräver att berörda myndigheter agerar resolut och kraftfullt i den situation som nu råder med vargar som rör sig i tätt bebyggda områden och kring husdjursbesättningar.

– Nu måste myndigheterna använda sig av sina befogenheter för att tackla vargproblemen innan allmänheten förlorar sitt sista förtroende för hur det offentliga hanterar situationen, påpekar ÖSP-styrelsen.

Observationer av varg görs i hela Österbotten. I helgen revs flera får i Pjelax och i förra veckan rörde sig varg både i Oravais och Solf centrum och kring bostäder i Tölby och Vikby. Observationer av varg görs nu dagtid nära skolor, daghem och familjedagvårdare och i bostadsområden. Observationer av vargar som inte är skygga för människan utan söker sitt revir mitt i bebyggelsen.

– Det kan inte vara rimligt att barn på landsbygden av rädsla för varg inte skall kunna leka, träna och röra sig utomhus eller att skolor och daghem skall bli tvungna att begränsa sin verksamhet för att närområdet är för farligt för barnen. Befolkningen på landsbygden skall kunna känna trygghet både för egen och för sina djurs del och kunna förlita sig på att vargar som söker sig till bosättningar på myndigheternas försorg avlivas för att de utgör en fara för liv, hälsa och egendom. Det är också den enda lösningen för att vargen skall återfå sin naturliga skygghet och undvika kontakt med människor, påpekar ÖSP-styrelsen.