Nhk Fabriksrenoverade 2 A Webben
Alla mjölkningsrobotar av märket Lely som tas i byte vid NHK renoveras vid servicepunkten i Karleby. Robotarna som renoveras säljs inte bara, utan intresset för att leasa en begagnad växer hela tiden, berättar Mikael Pettersson, försäljare vid NHK i Karleby.
Jordbruk Maskin & teknik Tema

Ökat intresse för leasing av
renoverade mjölkningsrobotar

Det finns i dag många begagnade mjölkningsrobotar som antingen säljs eller leasas. Leasing av begagnade, som restaureras och får ny garanti på delar som byts, är ett alternativ som efterfrågas i allt större utsträckning.

– Vi leasar begagnade mjölkningsrobotar till ett förmånligt pris och det är ett alternativ för många mjölkproducenter. Tröskeln är inte lika hög som att köpa eller hyra en ny och det här är en verksamhet som växer för oss, säger Mikael Pettersson, försäljare på NHK i Karleby.

Robotmjölkning har använts i Finland i tjugo år och det har bidragit till att det i dag finns många begagnade maskiner. NHK, som marknadsför, säljer och erbjuder service för märket Lely, tar begagnade i byte när kunden köper en ny mjölkningsrobot.

– En mjölkningsrobot är i medeltal i bruk mellan fem och femton år innan den byts in. När vi tar begagnade i byte genomgår de en renovering och den nya kunden får därmed full garanti på alla delar som byts, berättar Pettersson.

Nhk Fabriksrenoverade 1 D Webben
Alla mjölkningsrobotar som tas i byte vid NHK renoveras och får garanti på alla delar som byts. Just nu renoveras och uppgraderas två robotar av märket Lely Astronaut A4, varav den ena är såld till en kund i sydöstra Finland.

Garanti medföljer

Det finns två olika alternativ – en hygienisk service där alla delar som har med hanteringen av mjölk byts. Det andra är en service med full uppdatering och då byts också dyra delar som motorer och laser.

– Med den mera omfattande renoveringen är roboten som ny och ger en ännu mer utvidgad garanti och det höjer naturligtvis värdet. Men den vanligaste renoveringen som efterfrågas är den hygieniska servicen. En renovering innebär också att roboten uppdateras med den senaste mjukvaran som då motsvarar den som är installerad på en ny.

En ny mjölkningsrobot innebär en investering på mellan 120.000 och 160.000 euro. Med tanke på att en renoverad begagnad kan leasas för 500-700 euro per månad blir det ett alternativ för många mjölkproducenter.

– Det är också möjligt att leasa en ny mjölkningsrobot, men priset landar på cirka 1.600 euro per månad. Därför är intresset större för att leasa begagnade som lämpar sig för exempelvis mjölkproducenter som vill prova på robotmjölkning. Det är också möjligt att ha mjölkstation parallellt med en begagnad robot.

– När de testat systemet med en begagnad är det många som när tiden är mogen fattar beslut om en stor investering och köper en ny mjölkningsrobot, förklarar Pettersson.

Nhk Fabriksrenoverade 3 Webben
I samband med en renovering av en begagnad mjölkningsrobot byts delar som slangar, ventiler, mjölkpump och celltalsmätare. Delarna som byts får garanti och roboten uppdateras också med den senaste mjukvaran.

Renoveras i Karleby

Samtliga mjölkningsrobotar som tas i byte i Finland renoveras vid servicepunkten i Karleby. Och trycket i monteringshallen är stort.

– Karleby blev av NHK vald till renoveringsort i Finland på grund av att vi har fina utrymmen. Vi monterar också nya jordbruksmaskiner som NHK säljer och för tillfället är vi sex anställda inom service, men vi söker två nya medarbetare, säger Petterson, som bjuder på en förevisning i serviceutrymmet.

För tillfället renoveras två mjölkningsrobotar av modellen Lely Astronaut A4. Den här modellen kom ut på marknaden 2011 och har därmed varit i drift i cirka tio år. De här båda togs i byte när kunderna köpte den senaste modellen som heter Lely Astronaut A5.

– När servicearbetet är klart levereras den ena till en kund i sydöstra Finland. Den är såld och det är vanligt att producenter som redan har 1-2 mjölkningsrobotar utvidgar med en begagnad av samma modell så blir det komplett med samma modeller.

– Men just leasing av mjölkningsrobotar är något som vi marknadsför aktivare nu. Det är attraktivt därför att en liten gård kan övergå till robotmjölkning utan att det kräver en enorm investering, det räcker med en månatlig förmånlig hyra, säger han.

Lely etablerade sig i Finland med modellen A2 och i dag finns endast enstaka av dem i drift. De vanligaste modellerna som leasas eller säljs som begagnade är modellerna A3 Next och A4.

– De modellerna har allt nödvändigt integrerat, så att de bara är att koppla ihop med mjölktanken. I servicen ingår också alltid installation och ibruktagning. Alla begagnade maskiner testas först här, men NHK är med om det skulle vara något som är defekt vid ibruktagningen, förklarar Pettersson.

På KoneAgria i Tammerfors som ordnas den 14-16 oktober ska NHK ha med sig också en begagnad och renoverad mjölkningsrobot.

– Den har vi med för att visa kunderna hur fin en begagnad robot som renoveras kan bli. Det enda alternativet för våra kunder ska inte vara att köpa en helt ny, utan leasing av en begagnad fungerar också bra.

Nhk Fabriksrenoverade 4 Webben
Vid NHK:s servicepunkt i Karleby servas inte bara mjölkningsrobotar utan här monteras också jordbruksmaskiner innan de far vidare till slutkunden.

Kunder utomlands

Enligt Pettersson är det inte bara finländska kunder som har noterat det fina arbete som sker i Karleby.

– Vi har också stående beställningar på begagnade mjölkningsrobotar i utlandet. Vi har många kunder utomlands som är nöjda med vårt arbete och vi ser det som mycket positivt att vi har etablerat kontakter till utlandet, säger han.

Han lyfter också fram svenskheten vid NHK:s servicepunkt i Karleby.

– Den här orten är mera förknippad med finska och många blir förvånande över att nästan alla våra servicetekniker har svenska som modersmål. Det har också vi försäljare och sedan ett år tillbaka har vi också en gårdsrådgivare som har svenska som modersmål. Så svenskheten är något som vi gärna lyfter fram, berättar Pettersson.

Märker ni av det faktum att avtalsproduktion infördes av Valio för ett år sedan?

– Vi har en del projekt som har framflyttats eftersom många gårdar inte har möjlighet att expandera och producera mer mjölk på grund av att deras kvoter är fyllda. Men trots det skulle jag säga att framtidstron i den här branschen är stark, menar Pettersson.