Motorsagskurs 2 B Webb
– Många av deltagarna upplevde att kursen har sänkt tröskeln för dem att komma igång, säger Anne Manner, till vänster. Alla startade motorsågen och det är ofta något som både män och kvinnor undrar över; om de ens ska få igång den.
Skogsbruk Tema

Ökad efterfrågan på motorsågskurser för kvinnor

Det blev snabbt fullsatt på den motorsågskurs för kvinnor som Jakobstads Arbis arrangerade i början av oktober.

Gunilla Flinck som är tillförordnad miljöplanerare i Jakobstad och tjänstledig kurssekreterare vid Arbis hade tagit initiativ till kursen och därtill lyckats övertala Anne Manner från Malax att komma och leda den.

– Jag märkte att det fanns en efterfrågan, säger Gunilla. För kvinnor som är intresserade av att lära sig, men inte riktigt vågar ta tag i saken, är det bättre med en kvinnlig lärare.

Femton platser fanns det, men betydligt fler hade velat delta i motorsågskursen som delades in i en teoretisk och en praktisk del.

Anne Manner, författare och förläggare från Malax, som tog sin skogshuggarexamen 1984 har gott om erfarenhet. Både av skogshuggning och av förminskande kommentarer som vissa manliga kolleger och lärare sporadiskt fällt under hennes år som verksam inom skogsbranschen.

– Jag förstår mycket väl att många vill ha en kvinnlig lärare, säger hon. Jag skulle själv väldigt gärna ha haft det också inom skogsutbildningen. En del män var helt okej och sa aldrig ett enda förklenande ord och behandlade mig likvärdigt med pojkarna, men många kom med korkade och förminskande kommentarer och det störde inlärningen.

– Jag tror att en kvinnlig lärare för en motorsågskurs för kvinnor sänker tröskeln för ganska många, fortsätter hon. Sen finns det förstås de som inte har någon skillnad.

Våga prova sågen

Motorsågskursens praktiska del hölls under några soliga lördagstimmar på ett litet och snårigt skogsparti i utkanten av Jakobstad.

Deltagarna fick lära sig alla arbetsmoment som gäller vid trädfällning: Hur man väljer fällriktning, hur man förbereder trädet inför fällning om det har kvistig stam och hur man röjer runt trädet för att kunna fälla säkert och så att inget slår tillbaka.

– Huvudsaken är att man inte är rädd för sågen, säger Gunilla som är utbildad agrolog och som har använt motorsåg i många år. Man måste bli vän med den och våga prova på. Sen ska man ta det lugnt och inte stressa. Man lär sig något nytt hela tiden, man blir aldrig fullärd.

Under Annes ledning fick kursdeltagarna öva på att fälla smala träd genom att göra riktskär, fällskär, kvista och kapa samt lära sig mäta höjden på ett träd för att kunna uppskatta var toppen hamnar efter att trädet fallit.

– Det som kräver mest övning i början är att få ett rätt riktskär, säger Anne. Med riktskäret får du trädet att falla korrekt åt det håll du vill.

– Öva på träd med små stammar! manar hon. De är lättare att hantera ifall de inte faller dit de ska.

För att gå ut i skogen och fälla träd med motorsåg behöver man inte vara någon muskelknutte, menar Anne. Det blir man i sinom tid.

– En bra skogshuggare ska vara lat, påpekar hon. Man ska se till att man inte behöver arbeta i onödan, inte gå och bära sågen utan till exempel vila den mot stammen när man kvistar.

– Jag vill också slå hål på en myt, säger hon. Många tänker att en kvinna ska ha den minsta motorsåg som finns, men det stämmer inte. Om du har för liten såg måste du jobba mer själv, så skaffa en såg enligt behov! Stora stammar kräver en redig såg och ett stort träd är inte tyngre att fälla än ett litet.

Motorsagskurs 5 C Webb
Kvista uppifrån och ner när trädet står, kvista nerifrån och upp när trädet ligger. Under Annes ledning fick kursdeltagarna öva på att fälla smala träd genom att göra riktskär, fällskär, kvista och kapa samt lära sig mäta höjden på ett träd för att kunna uppskatta var toppen hamnar efter att trädet fallit.

Säkerhet och skydd

Under studierna gjorde Anne sitt examensarbete om olyckor i skogsarbete. Att ta säkerheten i beaktande är väldigt viktigt. Det gäller att lära sig de rätta arbetssätten och därtill bära en vettig skyddsutrustning bestående av hjälm, visir, hörselskydd, skor med stålhätta, byxor med skyddsväv och funktionella skyddshandskar.

Säkerhet i skogsarbetet handlar även om hur man förbereder stam och kvistar, vilka delar av svärdet som absolut inte ska användas och hur man använder kroppen.

– Rak rygg, böjda ben och så ska du aldrig gå under ett lutande träd!, säger Anne.

– Använd heller aldrig sågen över axelhöjd. Problem ska lösas vartefter de uppstår och om fällningen av ett stort träd hänger upp sig riktigt svårt i ett annat träd kan det behövas maskinell hjälp.

Det finns många olika tekniker att använda när det riktigt strular, men fäll aldrig ett annat tyngre träd ovanpå ett träd som fastnat och inte faller. Det tillvägagångssättet har blivit en dödsfälla för många.

– Med kreativitet löser du många problem, fortsätter hon. Men se till att hålla dig till säkra arbetsmetoder!
Något Anne vill varna för är att förlita sig på att man tror att man kan bara för att man har varit med pappa i skogen och lärt sig av honom.

– Det är inte alls säkert att pappa hade rätt teknik, säger hon. Det ser jag bland män att många gör mycket bakvänt och de gör det mycket tungt för sig därför att de inte kan arbetstekniken. Lite ödmjukhet och beredskap att ta in kunskap är något jag rekommenderar åt alla, även åt dem som hållit på mycket.

Motorsagskurs 1 A Webb
– Självverksamheten har sjunkit väldigt mycket inom skogsbruket, men att hugga träd är en ypperlig motionsform, säger Anne Manner. Dessutom håller man koll på sin egendom.

Inspirerade och motiverade

Under pausen på motorsågskursen passade kvinnorna på att besöka en lokal återförsäljare av motorsågar och bekanta sig med dess utbud. Marianne Bergman från Komossa i Oravais blev så pass inspirerad och motiverad av kursen att hon köpte med sig både hjälm med visir och hörselskydd samt ett par stövlar med stålhätta.

– Vi är skogsägare, säger Marianne. Det har alltid varit gubben som farit ut för att fälla träd, men nu får jag lite grunder och sedan behövs det övning.

Monica Söderman från Jakobstad berättar att hon utbildar om sig till husbyggare vid Optima. Hon deltar i kursen för hon har en villatomt med granar som hon vill få bort.

– Det är pappa som har skött det förut, men nu vill jag själv ta tag i det, säger hon.

Och tillägger:

– Inte kan man ju sitta och vänta på en karl heller, jag vill klara mig själv!

Monica har redan en motorsåg som hon har fått av sin pappa, men innan kursen var hon helt novis.

– Det är jätteroligt, nu vill jag bara ut och såga, säger hon. Jag vill också prova på mera och kommer att gå en till kurs i vår.

Anne berättar att hon fått väldigt många varma tack efter avslutad kurs och vet att åtminstone två av kursdeltagarna har kommit igång med skogsarbete där de använder motorsåg.

– Den ena skrev på sin Facebooksida att tack vare det självförtroende hon fick på kursen har hon kommit igång med sågandet och jobbar upp vindfall, berättar Anne. Och så har hon servat sågen och spänt kedjan.

Fastän Anne har decennier av skogshuggarerfarenhet har hon aldrig tidigare hållit kurs.

– Det var jätteroligt, summerar hon. Det var en positiv upplevelse och många har skickat förfrågan om kurser i Malax och Närpes. Så vem vet, om det finns intresse kanske det blir fler.

Motorsagskurs 3 A Webb
Marianne Bergman från Komossa i Oravais blev så pass inspirerad och motiverad av kursen att hon köpte med sig både hjälm med visir och hörselskydd samt ett par stövlar med stålhätta under besöket vid en lokal återförsäljare av motorsågar. Det har alltid varit gubben som farit ut för att fälla träd, men nu får jag lite grunder och sedan behövs det övning, säger hon.