291376512 5664001370290567 4371793745878795260 N
Det nya verktyget finns i Wisu MinGård och kan göra beräkningar på skiftes- och årsnivå, bara odlingsanteckningarna i Wisu-programmet hålls uppdaterade. FOTO: Wisu MinGård
Jordbruk

Odlingsplaneringsprogrammet
Wisu beräknar kolförråden
på skiftesnivå

Det är nu möjligt för alla finländska jordbrukare att beräkna hur kolförrådet i marken förändras. Dessutom visar beräkningarna hur mycket kol som har bundits i skörden, vilken inte beaktas i de officiella växthusgasberäkningarna.

Det nya verktyget finns i Wisu MinGård och kan göra beräkningar på skiftes- och årsnivå, bara odlingsanteckningarna i Wisu-programmet hålls uppdaterade. Beräkningarna har utvecklats av företaget Biocode, som är specialiserat på nättjänster som gäller livscykelberäkningar inom livsmedelsproduktionen.

Biocode ägs av ProAgria och Mtech Digital Solutions och beräkningarna baserar sig på de anvisningar som den internationella klimatpanelen IPCC har gjort för nationell inventering av växthusgaser.

Responsen uppmuntrande

Beräkningarna för att följa med ändringarna i markens kolförråd har testats i pilotprojekt med odlare. Den nu lanserade sammankopplingen med odlingsplaneringsprogrammet gör det ännu lättare att beräkna ändringar i åkrarnas kolbindning och kolförråd.

– Odlarna är intresserade av att beräkna förändringarna i kolförrådet. Det hjälper att förstå vilka inverkningar odlingshistorien och de odlingstekniska åtgärderna har på mängden organiskt material i marken. Att öka kolbindningen i marken ses också som en framtida möjlighet att tjäna pengar för gårdarna. Beräkningarna hjälper till att följa med kolbindningen på gårds- och skiftesnivå, det syns tydligt vilken inverkan de egna åtgärderna har. Beräkningarna ger en god grund för att tillsammans med experter utveckla odlingen i en mer klimat- och miljövänlig riktning, säger Sari Peltonen som är utvecklingschef på ProAgria Maaseutukeskusten liitto.

Verktyget för att beräkna ändringarna i kolförrådet lanserades på Farmari-lantbruksutställningen sommaren 2022.

– Responsen från odlare och andra aktörer inom branschen har varit uppmuntrande. Beräkningen visar konkret hur de egna odlingsåtgärderna påverkar kolbindningen. Beräkningarna har också visats för EU-kommissionen och olika exportorganisationer. På de internationella marknaderna uppskattas ansvarsfrågor alltmer inom livsmedelsproduktionen. Med hjälp av det nya beräkningsverktyget kan dessa nu också verifieras bättre, säger Ernesto Hartikainen som är vd för Biocode.

Sammandrag av olika faktorer

Vädret under växtperioden bestämmer tillsammans med de odlingsåtgärder som utförts på skiftet hur stor skörden blir, men också hur mycket kol som binds i marken.

– Det är tajmingen för många faktorer som påverkar skörden och kolbindningen. Därför var det naturligt att plocka in kolet som en synlig ny funktion i Wisu MinGård. Eftersom många av åtgärderna som utförs under växtperioden påverkar skörden och ändringarna i markens kolförråd, måste det vara möjligt att göra bedömningar redan i planeringsskedet. Det nya verktyget ger en ny synvinkel på hur gårdens odlingsmetoder kan utvecklas på ett hållbart sätt, berättar Jani Kivipelto, som är produktchef för Wisu på Mtech Digital Solutions.