27921128547 C1Cfc18Dbd O
Vresrosen känns bäst igen på dess enkla röda eller vita blommor som har fem kronblad och på dess nypon som är ”klämda”, det vill säga har samma form som rova. FOTO: Andreas Rockstein
Livet på landet

Odlingsförbudet för vresros
träder i kraft den 1 juni

Odlingsförbudet för vresros träder i kraft den 1 juni 2022, varefter den inte ens får odlas i hemträdgården. Odlingsförbudet gäller alla markägare och aktörer. NTM-centralerna övervakar att förbudet följs.

I lagen om främmande arter definieras vresrosen (Rosa rugosa) som invasiv främmande art. Den får inte odlas eller låtas sprida sig i miljön och den får inte importeras, säljas eller köpas.

Dessutom ska markägaren på det område som den äger bekämpa den och avlägsna den genom att till exempel utmatta den. Utmattningen innebär att beståndet klipps ner vid roten och att nya skott regelbundet klipps ner så att växten inte hinner forma frön. Med dessa åtgärder dör växten under med tiden.

Reima Leinonen, koordinator för främmande arter vid NTM-centralen i Kajanaland, påminner om samarbetets betydelse:

– Odlingsförbudet för vresros och bekämpningen av den kräver gemensam ansträngning och långsiktighet av oss alla. Verkställandet av förbudet innebär inte att vi följande dag skulle bötfälla medborgare för att man inte håller sig till förbudet. Vi måste tänka på att vi tillsammans kan lyckas med detta.

Sprider sig effektivt på alla ställen

Vresrosen känns bäst igen på dess enkla röda eller vita blommor som har fem kronblad och på dess nypon som är ”klämda”, det vill säga har samma form som rova.

Genom dessa nypon förökar sig växten. Nyponen ska på hösten samlas in till exempel i en plastbehållare och levereras till brännbart avfall.

Vresrosen har rymt från trädgårdar och den sprider sig effektivt bland annat på sandstränder, där den lätt tränger undan sandsträndernas känsliga växtlighet och täcker sandstränderna som ogenomträngliga taggiga bestånd.

I hemgården kan vresrosbeståndet inte tyglas genom att klippa ner och sköta det, eftersom fåglar äter och tar frön till omgivningen. Man måste alltså avlägsna och ödelägga beståndet samt följa med hur avlägsnandet lyckas.

Vresrosen är ursprungligen en prydnadsväxt från Östasien och den har under årtionden planterats runt om i Finland. Information om hur man känner igen och bekämpar vresros samt övrig information om den finns på webbplatsen vieraslajit.fi.

Odlingsförbudet gäller dock enbart ursprungsformen. Kultiverade varianter, som exempelvis kan ha fyllda blommor, får man behålla i sin trädgård.