Jordbruk Maskin & teknik Landsbygdsnäringar

Nytt tillsatsämne minskar på ammoniakutsläpp i stall

Ett nytt tillsatsämne för att minska på ammoniakutsläpp i stall har lanserats.

Neutra är menad för häststall och blandas i ströet som används i boxarna. Det består av mineraler, näringsämnen, luktavlägsnande föreningar och mikronäringsämnen.

Produkten förbättrar ströets förmåga att binda fukt och speciellt ammoniak i gasform, som lösgörs från urinet.

Ammoniak är giftigt och frätande. Särskilt fuktiga vävnader, såsom hästarnas och människornas ögon, näsa, mun och andningsorganens slemhinnor, kan skadas då de utsätts för ammoniak.

Enligt tillverkaren Algol Chemicals förbättrar användningen av Neutra stallets luftkvalitet och förebygger luftvägssjukdomar. Dessutom förbättrar och försnabbar tillsatsämnet gödselns kompostering och binder näringsämnena så de kommer växterna tillgodo.