49524238048 0083E07A8E O
Forskningen kring afrikansk svinpest avancerar. Ett nytt medicinskt snabbtest har utvecklats i USA. Brittiska och polska forskare har kartlagt ASF-virusets genuppsättning. FOTO: Philippe Rouzet
Jordbruk Globalt

Nytt snabbtest ger ASF-klarhet

En ny snabbtestmetod för afrikansk svinpest har utvecklats i USA. Testet levererar en tillförlitlig preliminär diagnos inom 20 minuter. Brittiska och polska forskare har för sin del kartlagt den afrikanska svinpestets genuppsättning.

Forskarna vid Silver Lake Research Corporation började utveckla sin så kallade ”PenCheck” då ASF för första gången diagnosticerades i Asien. Målet var en effektiv och användarvänlig metod som med kort varsel ger besked direkt på ort och ställe.

Som utgångsmaterial behövs bara några droppar blod som upparbetas och förtunnas med vatten. Resultatet åskådliggörs på en testremsa, som ger besked om förekomsten av antikroppar i det testade djurets blod.

Testförpackningen marknadsförs under namnet PenCheck TM. Metodens tillförlitlighet har undersökts av forskare vid Kansas State University. Vid den första provtagningen identifierade PenCheck 21 av 22 grisar med medelsvåra eller svåra symton på ASF.

I fortsatta tester har PenCheck visat en hög grad av tillförlitlighet. Testet har en sensitivitet (andelen sjuka som identifieras med positivt test) av mer än 95 procent. Specifitetet är 99 procent (andelen friska grisar som friskförklaras med testet).

Vid specifitetstestet testades 143 av 144 grisar korrekt negativt, ett resultat som visade att de inte bar på svinpest. Därmed kan en grisproducent med hög säkerhet fastställa ett virus i besättningen inom bara 20 minuter.

Resultatet måste fortfarande bekräftas i laboratorietest. PenCheck lämpar sig däremot som en snabb och kostnadseffektiv metod för övervakningsprogram med fokus på en tidig diagnosticering av afrikansk svinpest.

ASF-genomet har nu klarnat

Ett team av brittiska och polska forskare har samtidigt lyckats kartlägga ASF-virusets genuppsättning. Resultatet ger bland annat besked om hur infektionen aktiverar sig. Den nya kunskapen ska underlätta utvecklingen och framställningen av vaccin.

Projektet har levererat funktionella analyser av ASF-generna som visar i vilken ordning viruset aktiveras under infektionscykeln. Projektet har också upptäckt 30 olika gener som tidigare har varit okända.

Konkret lyckades forskarna bestämma DNA-sekvenser som gjorde det möjligt att analysera gener som är relevanta för ASF. På basen av detta kunde forskarna härleda mönster och funktioner som gör det möjligt att bekämpa sjukdomen.

Forskarna fastställde att ASF har ett ovanligt omfattande DNA-genom som består av upp till femton gånger fler gener än ett influensavirus. Detta har försvårat analyserna och identifieringen av ASF-genomet.

Trots de komplicerade strukturerna har den nya kunskapen om ASF-generna levererat nya fakta som ska underlätta framställningen av vaccin och antivirala läkemedel mot afrikansk svinpest.

Teamet består av forskare från University College i London, Pirbright Institute och universitetet i Warzawa. Forskningsrapporten har publicerats i tidskriften Journal of Virology.