Img 7604
Nybygget som förses med ett mötesrum är en angelägenhet för både jaktverksamheten och hela närområdet, framhåller jaktföreningen. Från vänster Raimo Luomala (styrelsemedlem), Tom Piispanen (styrelseordförande), Cecilia Berg (sekreterare), Markus Lindberg (kassör) och Mikael Asp (projektledare).
Livet på landet

Nytt slakt- och aktivitetshus
tar form i Norra Pörtom

Pörtom-Dahlbo jaktförening siktar på att kunna färdigställa sitt nya slakt- och aktivitetshus i sommar. Det fleråriga Leader-projektet innebär en modernisering av jaktföreningens faciliteter. Det är samtidigt en satsning som överlag...
Inte till enbart för jaktföreningen Slakt- och aktivitetshuset har en areal på 72 kvadratmeter. Kostnaderna beräknas till cirka 120.000 euro varav hälften av finansieras med EU-medel från landsbygdsutvecklingsprogrammet för fastlands-Finland. Aktia-stiftelsen...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera