24072015 Hd 42
Storleken på den solcellspark som Neoen vill anlägga på Åland motsvarar närmare 50 fotbollsplaner. Den här anläggningen finns i Frankrike. FOTO: Neoen
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar

Nytt initiativ för stor
solcellspark på Åland

Den globala franska energijätten Neoen Renewables finländska dotterbolag har nu till Landskapets Fastighetsverk på Åland lämnat in en formell intresseanmälan om att arrendera närmare 50 hektar mark för att bygga en storskalig solcellspark på Åland.

– Eftersom vi fått en förfrågan för vi saken vidare, men i grund och botten ser vi gärna att privata markägare involveras, påpekar Fastighetsverkets vd Stefan Rumander.

Landsbygdens Folk berättade redan i fjol somras att Neoens finländska dotterbolag, som äger och driver den 81 MW stora vindkraftsparken Hedet i Närpes, sökte lämplig mark för en solcellspark på Åland. Och nu har bolaget alltså lämnat in en formell intresseanmälan om att under 35 år få arrendera ett 30-50 hektar stort område för en solcellspark på Stornäset i Finström Grelsby centralt på fasta Åland.

Där äger landskapet den ca 75 hektar stora fastigheten Stornäset, som tillhör Grelsby kungsgård och där det hittills bedrivits skogsbruk. Fastigheten ska inte förväxlas med Stornäsets naturreservat i Sund Kastelholm.

Storleken på den solcellspark som Neoen vill anlägga motsvarar närmare 50 fotbollsplaner. Ett problem kan vara att den aktuella marken ligger på ett vattenskyddsområde mellan insjöarna Långsjön och Markusbölefjärden. De två sjöarna är de viktigaste råvattentäkterna för Ålands Vatten Ab, som förser majoriteten av Ålands befolkning med hushållsvatten.

En annan kritisk fråga är hur Ålands elnät klarar en ny stor belastning.

Vill få synpunkter från många håll

Eftersom storskaliga solcellsanläggningar enligt Stefan Rumander är en ”ny och mångfacetterad” frågeställning har Fastighetsverket ”gått ut brett inom det åländska samhället” för att få in synpunkter innan ärendet handläggs vidare.

Förfrågningsunderlaget har riktats till landskapsregeringens olika enheter i form av kulturbyrån, miljöbyrån, näringsavdelningen och infrastrukturavdelningen. Dessutom begär Fastighetsverket in synpunkter från Ålands vatten, Kraftnät Åland, föreningen Ålands natur & miljö samt Finströms kommun.

– Övriga som vill ge synpunkter är också välkomna att lämna dem till oss, säger Rumander som alltså gärna ser att privata markägare engagerar sig.

Svaren ska lämnas in senast den 4 mars. Men Fastighetsverket har inte rätt att arrendera ut mark för så lång tid som 35 år. För detta krävs beslut i lagtinget.

Förra veckan var Neoen Finlands utvecklingschef Sebastian Ahlnäs på Åland och han konstaterade då att Åland lämpar sig utmärkt för solenergi eftersom landskapet vanligtvis har minst snö i Finland och dessutom mest soltimmar i hela Östersjöregionen. Ahlnäs såg det också som ett plus att det på Åland tycks finnas en mycket positiv inställning till grön energi.

Han påpekade också att en solcellspark skapar sysselsättning både när den byggs och även senare för drift och underhåll som ska skötas av lokal arbetskraft. Men Neoen Renewables Finland Oy ansvarar helt och hållet för projektering, byggande och finansiering. Företagets policy är också att äga sina produktionsanläggningar under hela deras livslängd.

Över 1.000 megawatt sol- och vindenergi

Neoen äger och driver redan vindkraftsparken Hedet på 81 megawatt (MW) i Närpes och har i Villmanstrand en 30 MW:s anläggning för lagring av miljövänlig el.

Just nu byggs också Finlands största vindkraftspark Mutkalampi med en årsproduktion på 404 MW i Kalajoki och Kannus norr om Karleby. Kapaciteten motsvarar 2 procent av Finlands nuvarande elkonsumtion.

Dessutom projekteras bland andra vindkraftsparkerna Storbötet i Vörå/Nykarleby samt Björkliden i Närpes. De totalt sju nya vindkraftverk som nu projekteras har en kapacitet på 496 MW år.

Redan nu satsar Neoen också på solenergi och planerar två solcellsparker med en kapacitet på totalt 50 MW i Kankaanpää och Nakkila utanför Björneborg.