Jordgubb
Med god tur finns det jordgubbar att få ännu i augusti tack vare nyplanteringarna som blommar och bildar mognande bär, säger Rolf Syrén i Petalax, Malax.
Jordbruk Marknad

Nyplanteringar kan ännu ge jordgubbar i augusti

I sommar har sol, värme och torka och en liten regnmängd satt många grödor på prov. Det förutspås att skördarna för både spannmål och vall men också för jordgubbar blir mindre. För odlarfamiljen Rolf Syrén i Petalax, Malax, går i alla fall jordgubbarna åt.

– Vi började plocka jordgubbar i början av juli och har hjälp av anställda jordgubbsplockare. Jag, frun och sonen sköter odlingarna, jordgubbsförsäljningen och att leverera jordgubbar till butikerna och storköken, berättar Rolf Syrén.

– Jordgubbsplockningen började tidigare i år, på torsdag före midsommar, men plockningen är i full gång under hela juli och delvis in i augusti, berättar Syrén.

Gården har spannmål på 120 hektar och skogsbruk på 100 hektar. Förutom det finns ca 70 får som ger naturgödsel till jordgubbsplantorna.

Under intervjun i början på juli kom kunder i jämna strömmar för att köpa Syréns naturenligt odlade jordgubbar. Ingen kemisk bekämpning används utan enbart biologisk bekämpning används i jordgubbsodlingarna på 1,6 hektar.

Ogräsrensningen utförs manuellt under så gott som hela odlingssäsongen.

Lägre skördar

Enligt Syrén har spannmålen, vallen liksom jordgubbsodlingarna hämmats av det uteblivna regnet i maj och största delen av juni. De har bevattnat odlingarna för att klara av torkan.

Vid intervjutillfället höbärgade man också torrhö åt fåren. Även höskörden är märkbart mindre i år.

– Vi har nyplanterat ungefär 7.000 jordgubbsplantor i år och till en början verkade det bli ett jättebra odlingsår när blomningen och pollineringen kom tidigt igång. I odlingarna flög det många humlor och bin och pollinerade jordgubbsblommorna.

Nyplanteringarna väntas ge skörd i augusti, medan de äldre odlingarna vid gården producerar bär hela juli.

– Vid nyplanteringen plöjs fårgödseln ner och odlingsbäddarna iordningställs och gräs anläggs i gångarna för att underlätta skötseln. Samtidigt kalkas jorden för att ha en god pH-nivå. Fårgödseln komposteras tills den används vid nyplanteringen, berättar Syrén.

Enligt Syrén är det märkbara i år att spannmål på lerjordar och mojordar har lidit mycket av försommartorkan. Läget har nästan varit detsamma runtom i norden och i Europa.

– Under de 28 år som vi har odlat jordgubbar och spannmål är detta odlingsår väldigt exceptionellt, när det har varit varmt och torrt länge i maj och juni. Det kom inget regn förrän vid midsommar och då kom det ordentligt, drygt 50 mm, på en gång. Skördarna kommer i alla fall att vara lägre även om det kom bra med regn, säger Rolf.

Odlingsåtgärder

– När vi nyplanterade på gårdens största jordgubbsodling, gjordes samtidigt en komplettering av dräneringssystemet. Jordgubbsodlingen på det skiftet har bevattnats och vattnet höll faktiskt på att ta slut i bäcken där vi tar bevattningsvattnet. Hemmavid kan vi bevattna med kommunalt vatten vid behov, framhåller Syrén.

Under jordgubbssäsongen plockas jordgubbar varje dag. Tre gånger i veckan levereras jordgubbar till butikerna. I gårdsbutiken säljer man färska jordgubbar sju dagar i veckan. Kunderna är mycket nöjda med Syréns naturenligt odlade jordgubbar.

– Det finns många jordgubbsplantor som tyvärr inte hinner utveckla mogna jordgubbar. Plantorna lider nog när det är varmt och hög temperatur. Vi hade tur i våras när det var risk för nattfrost och temperaturen gick ner till 0,5 grader Celsius. Vi hade täckväv över en del av jordgubbsodlingarna och de klarade sig utan skador, berättar Syrén.