Newzealand Beef Lamb 314548930
Nya Zeeland inför en rapskatt på nötkreatur.
Jordbruk Globalt

Nya Zeeland inför skatt på nötboskap

Nya Zeeland kommer att införa en ”rapskatt” för nötkreatur. Emissionerna härstammar till största delen från landets boskap, som betecknas som ett av de svåraste miljöproblemen. Skatten riktar sig därför mot nötboskapen.

Enligt premiärminister Jacinda Ardern kommer skattemedlen att återföras till jordbruket för att finansiera nya teknologier och åtgärder som begränsar utsläppen. Regeringen hoppas förstås också att skatten ska sänka emissionerna från jordbruket.

Skatten medför förhoppningsvis också konkurrensfördelar på de internationella marknaderna. Jordbrukare kommer att dra nytta av Nya Zeelands position som föregångare, framhöll premiärminister Ardern nyligen.

Detaljerna kring den nya skatten har emellertid ännu inte fastställts.

Regeringens åtgärder bygger på tidigare planer från 2003, då en tidigare regering ville skattebelägga utsläppen från jordbrukets nyttodjur.

Kritik mot ”pruttskatt”

De dåvarande planerna hånades allmänt som en så kallad ”pruttskatt”, vilket egentligen inte stämde, eftersom det närmast var en rapskatt. Den nya skatten kunde inte införas i det skedet.

Också denna gång har regeringen kritiserats från jordbrukarnas sida. Enligt organisationen Beef+Lamb New Zealand har beredningen av lagen inte beaktat tidigare införda åtgärder för bekämpning av drivhusgaser.

Organisationen framhåller att de nya zeeländska gårdarna redan har inrättat kolsänkor på 1,4 miljoner hektar land. Det vore därför på plats att branschen skulle få räkna dessa åtgärder till godo, anmärker organisationens ordförande Andrew Morrison.

Jordbruket är en av Nya Zeelands viktigaste näringar. Inom sektorn arbetar omkring fem miljoner människor. Boskapsskötseln omfattar 10 miljoner nötdjur och 26 miljoner får. Största delen av landets exportintäkter härrör sig från mejerisektorn.

Australien ansluter sig till globala metanavtalet

Australien har nu också gått med på att sänka sina metanutsläpp. Enligt landets klimatminister Chris Bowen kommer landet att ansluta sig till det frivilliga, globala avtalet. För jordbruket innebär förpliktelserna inga nya uppoffringar, såsom fallet är i Nya Zeeland.

Enligt Bowen kommer regeringen att fortsätta samarbeta med jordbruket och industrin för att sänka utsläppen. Han betonar emellertid att löftet inte medför några nya förpliktelser till reduktionen inom jordbruket.

Inga nya skatter planeras för att tvinga boskapsgårdarna till uppoffringar. Enligt jordbruksminister Murray Watt kommer landet framför  allt att främja investeringar i klimatvänlig teknik, såsom utsläppsreducerande fodertillsatser.

Avtalet jämställer Australien med sina exportländer. Våra handelspartner vill i allt högre grad göra affärer med länder som engagerar sig för en hållbar utveckling, hoppas Watt. Han har hänvisat till allvarliga väderfenomen som förorsakar torka och översvämningar.

Regeringens beräkningar tyder på att stormar och naturkatastrofer har reducerat de australiensiska farmarnas inkomster med i medeltal 23 procent sedan år 2001. Farmarna välkomnade samtidigt regeringens löfte att inte belasta jordbruket ytterligare.