Ny områdesinstruktör för skogsvårdsföreningen Österbotten

Skogsvårdsföreningen Österbottens verksamhet utvidgas och för att utveckla verksamheten har nuvarande skogsvårdsinstruktör Anders Hjortman övergått till andra uppgifter.

I hans ställe har Matias Storm från den 15 oktober anställts som skogsvårdsinstruktör för Björköby, Replot, Vallgrund, Jungsund, Iskmo, Köklot, Veikars, Toby och Martois. Matias är beredd att stå till tjänst med alla de tjänster som skogsvårdsföreningen erbjuder.

Matias Storms kan kontaktas på tel. 0500-272910 (Anders gamla nummer) och e-post matias.storm@svf.fi.

Pågående arbeten kan fortsättningsvis diskuteras med Anders. Hans nya tel nr är 040-1437290.