Jordbruk Skogsbruk Maskin & teknik

Ny handbok om risker med
åkbara mindre arbetsmaskiner
utan skyddshytt

Arbetarskyddscentralen har gett ut en ny handbok om arbetarskyddsrisker vid användning av åkbara mindre arbetsmaskiner.

Under de senaste åren har de åkbara mindre arbetsmaskinerna utvecklats, försäljningen av dem har ökat, och de har börjat användas allt mer i olika arbetsuppgifter.

Detta har ökat behovet av att granska och uppdatera de arbetarskyddsrisker som uppstår vid användningen av dessa maskiner. I handboken koncentrerar man sig särskilt på hur man förebygger säkerhetsrisker med åkbara mindre arbetsmaskiner utan skyddshytt.

Forskarna TkD Jarkko Leppälä från Naturresursinstitutet och AFL Veli-Matti Tuure från Arbetseffektivitetsföreningen (Työtehoseura) har huvudsakligen ansvarat för författandet av handboken.

I handbokens arbetsgruppsarbete deltog även Janne Sysi-Aho från Olycksfallsförsäkringscentralen, Urpo Hyttinen från Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, Jari Sirviö från Industrifacket, Erik Lindroos från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, samt Asta Koivikko och Pasi Paukkonen från Arbetarskyddscentralen.

Handboken finns även på svenska och kan laddas ner här.