Larare2 Sep23 Ct
Att ta ut blivande klasslärare och speciallärare som studerar vid Åbo Akademi i Vasa på gårdsbesök har blivit en tradition. En av de som gärna tar emot studerande och berättar om den inhemska livsmedelsproduktionen är Christer Finne. Tidigare i veckan tog han och Bjarne Mara emot totalt 75 studerande.
Jordbruk SLC

Ny grupp med lärarstuderande
fick bekanta sig med jordbruket

– Det här var ett mycket upplysande och givande besök som tangerar flera olika ämnen som till exempel biologi. Att vi som blivande lärare får en inblick i vad som sker på gårdsnivå är mycket viktigt, säger Linda Backman, som studerar till klasslärare vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa.

Hon var en av de blivande klasslärare som i onsdags fick åka ut på gårdsbesök till grönsaksodlaren Christer Finne. Han berättade om sin verksamhet – något han är van med. I flera år har han och den ekologiska mjölkproducenten Bjarne Mara ställt upp och tagit emot blivande klasslärare.

– Jag tar gärna emot studerande för att jag tycker det är viktigt att ge dem korrekt information om den inhemska matproduktionen. Det är viktigt att vi som jobbar inom de här näringarna gör det, säger Finne.

Larare4 Sep23 Ct
Tidigare i veckan tog Christer Finne (till vänster) emot tre grupper. ÖSP:s ombudsman Fredrik Grannas deltog också. Syftet är att sprida kunskap om vikten av ett rent och inhemskt jordbruk.

Vill ge en korrekt bild

Det är också just det som är bakgrunden till initiativet. Klasslärare och speciallärare blir genom sitt framtida arbete centrala för att föra vidare en korrekt bild av det finska jordbruket åt eleverna.

– I dag behöver unga lära sig på ett korrekt sätt varifrån maten kommer och de flesta får inte det hemifrån och då blir skolorna centrala. För att klasslärarna ska kunna berätta om livsmedelsproduktionen måste de också få bekanta sig med hur maten produceras, säger Fredrik Grannas, ombudsman för ÖSP, som ordnar gårdsbesöken som i dag är en obligatorisk del av klasslärarutbildningen.

Att de blivande lärarna kommer i kontakt med organisationer kring jordbruket är också viktigt.

– Vi ser det som positivt att de lär känna bland annat ÖSP och SLC, som finansierar gårdsbesöken. Det minskar tröskeln för att ta kontakt med oss om de sedan som lärare behöver hjälp med material eller att ordna eventuella gårdsbesök för sina elever, säger han.

Grannas, som har medverkat i flera gårdsbesök med klasslärarna genom åren, har uppfattningen att de är omtyckta.

– Responsen jag fått är att de tycker om att få komma ut och se hur det går till på en gård. Ett gårdsbesök ger möjlighet att se djur, grönsaker, känna dofter och sådant lämnar kvar.

Vad vill ni berätta? 

– Andelen av befolkningen som har kontakt till lantbruket minskar hela tiden. Därför blir sådana här tillställningar också viktigare. Vi vill visa hur arbetet på gårdarna sker i praktiken och att vi i Finland har en hållbar matproduktion. Det är också frågan om konsumentarbete, svarar Grannas.

Larare6 Sep23 Ct
ÖSP och SLC ger blivande klasslärare och speciallärare möjlighet att få bekanta sig med den finska livsmedelsproduktionen. Att de har kunskap är viktigt när de senare i arbetslivet ska berätta om jordbruket för eleverna.

Totalt 75 studerande deltog

Den här veckan ordnades gårdsbesök för två grupper med blivande klasslärare och en för speciallärare. Totalt deltog 75 studerande som vid Finnes fick bekanta sig med frilandsgrönsaksodling. Han gick också in på skog och olika energilösningar som gjorts på gården.

Andra teman som lyftes upp var frågor kring miljö och klimat medan Bjarne Mara bjöd på en historisk tillbakablick över gården och utvecklingen av jordbruket i Finland. Han tog också upp olika grödor och tillkomsten av konstgödsel och växtskydd samt betesvallar och hur spannmålsodlingen utvecklats.

Mara berättade också om klimat och näringskretslopp, biologisk mångfald och vilken roll djurhållningen har i detta.

– Det blir en helt annan sak när riktiga jordbrukare med sina livslånga erfarenheter delar med sig av sina kunskaper om sitt arbete. För min egen del fick jag repetera tidigare kunskaper, men jag fick också nya och samtidigt nya perspektiv. Det här är något jag tar med mig som blivande klasslärare, säger Linda Backman.