Arsm3 Mar23 Ct
Det blev en hel del diskussioner på Maxmo lokalavdelnings årsmöte. Närmast till vänster lokalavdelningens ordförande Bo-Stefan Rådman och till höger närmast Jonas Holm.
Jordbruk SLC

Nu avlöser årsmötena varandra
– Maxmo först ut i Österbotten

I tisdags körde årets rumba av ÖSP:s lokalavdelningarnas årsmöten igång. Maxmo lokalavdelning var tillsammans med Replot-Björköby först ut. På Kvimo byagård diskuterades allt från riksdagsval till jordbrukarens ställning i livsmedelskedjan.

– Det står helt klart att konkurrenslagstiftningen bör revideras. Och vad har egentligen livsmedelsombudsmannen gjort sedan han var till min gård? Han har inte fått mycket till stånd, säger Jonas Holm.

Holm är sekreterare i Maxmo lokalavdelning av ÖSP som tillsammans med Replot-Björköby lokalavdelning inledde årsmötena i tisdags. Flera andra lokalavdelningar höll årsmöten senare under veckan och den kommande fortsätter rumban. Totalt har ÖSP 33 lokalavdelningar, varav en del har gemensamma möten.

Det var i maj i fjol som livsmedelsmarknadsombudsmannen var på besök till Holms mjölkproduktion i Kvimo. Holm berättade för ombudsmannen om hur de stigande kostnaderna drabbar hans verksamhet. Sedan dess har många jordbrukare riktat kritik mot ombudsmannen insatser för att stärka producenternas ställning inom livsmedelskedjan.

– Vi kan nog verkligen inte vara nöjd med hans insats. Några skrivelser har han kommit med, men det är inte mycket att applådera över, säger Tomas Långgård, ordförande för ÖSP, som deltog i årsmötet på Kvimo byagård.

Från ÖSP deltar både medlemmar av styrelsen samt tjänstemännen i årsmötena. Långgård redogjorde bland annat aktuell jordbrukspolitik och berättade om förbundets verksamhet. På sistone har Oss bönder emellan, generationsväxlingskurser och stödinfon ordnats.

– Alla de här evenemangen har lockat mycket deltagare, vilket är mycket glädjande, konstaterar han.

Utredning av utbildningen pågår

Annat aktuellt som sker på förbundsnivå och inom SLC är en utredning om naturbruksutbildningarna på svenska. Arbetet leds av Kaj Suomela och rapporten torde vara klar i slutet av april.

– I Österbotten upplever vi att utbildningen på tredje stadiet haltar en aning. Det utexamineras för få österbottniska agrologer och skogsbruksingenjörer och det är inte bra. Från österbottniskt perspektiv finns frågor kring utbildningsorten Ekenäs, som inte lockar österbottningar, samt om schemaläggning för studeranden härifrån. Men vi får vänta och se vad utredningen ger för resultat, berättar Långgård.

Ett annat tema som är på gång är att Stormossen i Korsholm hoppas att rötrester från hushållsavfall och slam från reningsverket i Vasa ska kunna återföras till åkrarna.

– Det här sker i större utsträckning i andra regioner och även i Sverige. Det vore bra om delar av jordbrukarna kan använda rötresterna som bland annat innehåller fosfor. Processen kring komposteringen och uppföljningen har gått mycket framåt på Stormossen och lagstiftningen är inget hinder, berättar Långgård.

– Det är en bra grön tanke med ett slutet kretslopp, kommenterade Bengt Ek.

Långgård berättade också att ÖSP kan bistå med hjälp vid vindkraft och avtal, något som kommer att bli aktuellt också när intressenter för solkraft börjar öka. Han lyfte också ÖSP:s ungdomsutskott som är mycket aktivt.

– Vårt ungdomsutskott har mycket på gång och samarbetar ivrigt på finskt, men också på svenskt håll med LRF:s ungdomar i Sverige. Här planeras flera olika aktiviteter, vilket är mycket positivt. Det är viktigt att vi kan engagera unga som är framtiden.

Arsm2 Mar23 Ct
På Maxmo lokalavdelnings möte i Kvimo byagård medverkade ÖSP:s ordförande Tomas Långgård.

Prishöjningarna inte tillräckliga

Tillbaka till diskussionerna under mötet som också tog upp de stigande livsmedelspriserna och huruvida de kommer också kommer jordbruket till godo. Långgård konstaterade att producentpriserna kommit upp, men det är inte tillräckligt.

– Prishöjningar har kommit, men de är inte tillräckliga. Lönsamheten för husdjursproduktionen är dålig och blir butikspriserna för höga väljer konsumenten andra alternativ. Men däremot visar statistik att efterfrågan på griskött har ökat litet medan konsumtionen av kyckling har gått ner lite. Konsumenternas köpkraft har försämrats, säger Långgård.

Jonas Holm och Bengt Ek konstaterade att handeln är de stora vinnarna.

– Trots att de säger att de inte har några marginaler så är det tydligt att de har det. Det byggs nya stora butiker hela tiden så det är tydligen ingen skillnad om de har marginaler eller inte, säger de.

Om mindre än en månad är det riksdagsval och hur det går är mycket ovisst. Flera av deltagarna i årsmötet konstaterade att det har varit svårt att driva jordbrukets frågor med De gröna och Vänsterförbundet som en del av regeringen.

– Vi har haft bra jord- och skogsbruksministrar, speciellt Antti Kurvinen har visat framfötterna. Men när både han och företrädaren Jari Leppä har motarbetats i regeringen har det varit svårt att nå resultat. Det känns som att fyra år har gått förlorade när vår sektor inte har fått igenom nödvändiga ändringar i lagstiftningen, säger Långgård.

Statsskulden oroar

Ek funderade också på hur den ökade statsskulden ska klaras av.

– Nu strejkas det och förhandlas om kollektivavtal och löner. Varje dag får alla löneförhöjningar men nästan inget parti går till val med att höja skatterna. Hur ska vi få bukt med underskottet i statskassan? Vi kan inte bara fortsätta låna, säger han.

Ifråga om de stora satsningar som görs i Österbotten på vindkraft betonade Ek också vikten av reglerkraft.

– När det är mulet och inte blåser måste det finnas någon som tar ansvar för att det finns energi och här får vi inte glömma reglerkraftens betydelse. För många år sedan hade jag kor och det var inte roligt när det blev strömavbrott. Vikten av reglerkraft måste också betonas av ÖSP, säger han.

Maxmo lokalavdelning av ÖSP hör till de mindre med 33 personmedlemmar, varav 18 är aktiva och 3 stödjande medlemmar. 

– Med tio medlemmar på plats är uppslutningen procentuellt ganska hög, konstaterade Långgård.