Test3 Jun23 Ct
Det är nu aktuellt med test av växtskyddssprutor. I Österbotten testar ProAgria Lantbrukssällskapet cirka 200 sprutor årligen. Här testar Jan-Erik Back (till vänster) en växtskyddsspruta i Lappfjärd och assisteras av kollegan Dan Kjällberg.
Jordbruk

Nu är det hög tid för
test av växtskyddsprutan

I juni är det hög tid för test och besiktning av jordbrukssprutorna. Ett av de första tillfällena som ProAgria Lantbrukssällskapet ordnade var i Lappfjärd. Det är mycket viktigt att sprutan är i skick, konstaterar Jan-Erik Back, som är befullmäktigad testare av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

En efter en anländer traktorer utrustade med en växtskyddsspruta i Lappfjärd. Det är dags för ett av de första testen av växtskyddsprutor som ordnades förra veckan av ProAgria Lantbrukssällskapet i Lappfjärd.

– Nu testar vi växtskyddssprutans pump så att den har rätt kapacitet. Att den fungerar som den ska är viktigt så att den vätska som behövs sprutas ut till grödorna via munstyckena. Samtidigt kontrollerar vi också att returflödet är bra, vilket är viktigt för att olika preparat blandas ordentligt, berättar Jan-Erik Back på ProAgria Lantbrukssällskapet.

Till vardags är han sektoransvarig för växtodling, men han är också en av tre på Lantbrukssällskapet som är befullmäktigade att utföra tester av växtskyddssprutor. För att få utföra tester bör man ha gått en utbildning som berättigar till en fullmakt av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Som hjälpande hand har han med Dan Kjällberg som noterar och antecknar.

– För att få gå utbildningen måste man vara med och testa ett antal sprutor. På sikt är det meningen att också Kjällberg ska gå utbildningen, berättar Back.

Trycket bör vara optimalt

Förutom att pumpen fungerar optimalt testas också sprutans tryck. Back använder en kalibrerad tryckmätare och jämför sprutans tryck genom ett test.

– Vanligen är trycket tre bar och det är viktigt att det är på rätt nivå. Är trycket för lågt blir dropparna större och täckningen försämras. Är det för stort blir det vindavdrifter, förklarar Back.

Något som också kontrolleras är att munstycken inte har defekter. Om munstycken är söndriga har Lantbrukssällskapet med nya så att de kan bytas. Samtidigt informeras jordbrukarna om olika typer av munstycken.

– Vi ger rådgivning om exempelvis luftassisterande munstycken. Besprutar man nära vattendrag behövs beroende på växtskyddspreparatet skyddsremsor och det finns olika munstycken som tar bort vindavdrifter. Enligt miljöbestämmelserna behövs sådana munstycken nära vattendrag, berättar Back.

Med sig har han också en ny handbok som kunderna kan köpa.

– Det bästa med den här nya handboken är att all information är samlad. Alla odlingsväxter finns med och alla firmors olika preparat. Den innehåller också riktkostnader per hektar och den här handboken rekommenderar jag verkligen åt alla.

Enligt Back testas cirka 200 växtskyddsprutor årligen av Lantbrukssällskapet i Österbotten. Utifrån ett register över de som står i tur kallas kunderna till test.

– Nytt för i år är att man kan reservera en tid på vår webbplats. När det är gjort får kunden därefter en kallelse några dagar före testet.

Tidigare var intervallet för test av växtskyddsprutor fem år, men sedan 2021 har det ändrat till tre år.

– Därför ökar andelen tester och de som testades 2021 ska igen på test nästa år.

Test4 Jun23 Ct
Jan-Erik Back på ProAgria Lantbrukssällskapet är befullmäktigad att utföra spruttester. Vanliga defekter är delar som slits som exempelvis munstycken. Vart tredje år ska sprutorna besiktas och det är viktigt att de är i skick och godkända att användas.

Viktigt med godkänd spruta

Att ha ett testintyg över att växtskyddssprutan är besiktad och godkänd är viktigt. Fungerar den inte optimalt och jordbrukaren blir granskad kan det leda till betydliga avdrag på stöden.

– Lika viktigt är också att användaren har växtskyddsexamen. De flesta sköter om det här, men det finns de som av olika anledningar glömmer bort att det är dags för test. Det är viktigt att poängtera nu när sprutorna ska testas vart tredje år, säger Back.

Enligt honom är de vanligaste bristerna att munstycken har slitits och gått sönder. Tidigare var det också relativt vanligt att pumpens kapacitet var för dålig.

– Men det gällde gamla växtskyddssprutor och det är inte ett lika stort problem i dag. Men vanligen är det slitage som leder till brister som till exempel pumpmembran och ventiler. Är det något som inte fungerar som det ska kan vi meddela om det behövs renovering.

– Kunden gör renoveringen och kommer därefter till ett nytt testtillfälle och visar upp att den är gjord. Alternativt kan vi också komma ut till gården så att den kan godkännas, säger Back.

Ett test kostar 185 euro och tider kan bokas på ProAgria Lantbrukssällskapets webbplats. Där framgår det också tider och platser för testen som genomförs runt om i landskapet den kommande månaden.