Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Tema

Novias medelinsamling
gav 6,2 miljoner euro

LF har tidigare skrivit om den medelinsamling som landets yrkeshögskolor hade möjlighet att bedriva fram till 31.12 och om de donationer Novia fått av aktörer, stiftelser och privatpersoner verksamma inom jordbrukssektorn och livsmedelskedjan. Nu är insamlingen avslutad och resultatet är 6,2 miljoner euro.

Drygt hälften av donationerna gick till högskolan som helhet. En fjärdedel gick till området social- och hälsovård, medan resten fördelas på naturbruk och miljö, teknik, kultur och företagsekonomi.

Det område som i förhållande till sin storlek fick mest var naturbruk och miljöområdet. Novia kommer att få tilläggsfinansiering av staten, hur mycket klarnar senare.