Landsbygdsnäringar

Novia startar kursmodul
om naturfiber

Intresset för inhemsk naturfiber för bland annat textilier och byggande är på uppgång. En kursmodul som går igenom hela produktionskedjan för spånadslin, fiberhampa, nässla, ull samt våtmarksväxter som vass och säv inleds vid Yrkeshögskolan Novia i höst.

Kursmodulen Produktion och förädling av naturfiber, 15 sp utgår från den historiska bakgrunden, tar fasta på nuläge och siktar på utveckling av framtida produktion, förädling och försäljning av naturfiberprodukter.

Modulen består av tre kurser, som kan genomföras separat, men som stöder varandra och bildar en sammanhängande helhet. Det mesta av undervisningen sker på distans. Kurserna är öppna för alla intresserade och är avgiftsbelagda för personer som inte har studierätt vid Novia.

Den första kursen startar 10.10.2022, men det är möjligt att anmäla sig fram till 13.11.2022. Som kontaktpersoner fungerar lektor Lars Fridefors: lars.fridefors@novia.fi och projektledare Ulrika Dahlberg: ulrika.dahlberg@novia.fi.

Mer information hittas här.