Lpx 00130040
Den norska matmyndigheten Mattilsynet vill skjuta alla vildsvin som anländer till Norge över den svenska gränsen. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU

Norge planerar tuffa tag
för att stoppa svinpesten

Den norska matmyndigheten Mattilsynet följer bekämpningen av den svenska svinpesten med oro. Livsmedelsverket Mattilsynen planerar en omedelbar avskjutning av alla vildsvin som passerar gränsen till Norge, uppger radiobolaget NRK.

Afrikansk svinpest är en av de allvarligaste grissjukdomarna i världen, varnar veterinären Carl Andreas Grøntvedt vid Mattilsynen. Han ansvarar för grisfrågor och befarar att den svenska svinpesten kan spridas till Norge.

Vi har aldrig tidigare haft sjukdomen så nära Norge. Mattilsynet vill att alla vildsvin som passerar över gränsen ska skjutas. Om sjukdomen kommer till Norge, får den allvarliga konsekvenser. Det viktigaste målet är att minska vildsvinsstammen till noll.

Djur som smittas med viruset blir väldigt sjuka. Nästan alla grisar som smittas av svinpest dör, fastställer Grøntvedt. Kommer viruset till Norge kan det få svåra följder, särskilt för produktionen av köttprodukter.

Populationen ska hållas nere

Andra länder skulle omedelbart begränsa importen av grisprodukter från Norge, säger viltforskaren Inger Maren Rivrud vid Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Hon betraktar det som oerhört viktigt att skaffa mer kunskap om vildsvin i Norge.

I Sverige har man nu slaktat de grisbesättningar som ligger inom smittzonen, även om de inte var smittade. Eventuell smitta skulle påverka både näringslivet och friluftslivet. Det blir omöjligt att bedriva skogsbruk eller plocka svamp.

I Norge är det lagligt att skjuta vildsvin året runt. Vildsvinen betraktas som en främmande art och är oönskade individer. De flesta vildsvinen finns i södra Østfold, mot gränsen till Sverige. Tre av fyra galtar som skjuts, fälls i detta område.

Målet är att vi ska ha så få vildsvin som möjligt, framhåller chefsveterinär Ole-Herman Tronerud vid Mattilsynet. Den norska stammen är fortfarande liten, men i Sverige finns det minst 300.000 vildsvin som fritt kan röra sig över riksgränsen.

Vi kommer alltid att ha ett flöde av vildsvin över gränsen, men målet är att skjuta djuren utan dröjsmål. Mattilsynet ger bidrag till jägare som skjuter vildsvin. Personer som rapporterar att de hittat ett dött vildsvin får också betalt.

Högre skottpeng höjer motivationen

Mattilsynet ska inom kort lägga fram ett förslag om att höja skottpengen ytterligare. En högre ersättning för provtagning och anmälning av döda vildsvin kanske höjer motivationen för jakt, säger Tronerud.

Även Norges Bondelag fruktar sjukdomen. Det här är en allvarlig situation. Vi har aldrig upplevt sjukdomen så nära Norge, säger Bjørn Gimming, som är ordförande för bondeorganisationen Norges Bondelag.

Ordföranden för Norges Bondelag, Bjørn Gimming, uppmanar jägare, bönder och markägare att starta en jaktstrategi. Flera länder i Europa har haft afrikansk svinpest i många år. Det har skapat problem.

Afrikansk svinpest i vildsvinsstammen har visat sig vara väldigt svår att bli av med, säger Tronerud i Mattilsynet. I Europa upptäcktes afrikansk svinpest för första gången 2014, säger veterinären Carl Andreas Grøntvedt.

Det är bara två länder som hittills har lyckats bekämpa sjukdomen hos vildsvin i Europa, och det är Belgien och Tjeckien. De har uppnått målet med omfattande och ingripande åtgärder, säger Grøntvedt.