Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Tema

Naturbruksutbildning:
Yrkesinriktad grundexamen,
dubbelexamen, gymnasielinjer

Jakt- och naturlinje i gymnasium

Kronoby gymnasium erbjuder en jakt- och naturlinje för unga som gått ur grundskolan. Förutom de vanliga gymnasiestudierna har eleverna inom jakt och natur möjlighet till jakt på älg, hare, räv, sjö- och skogsfåglar samt fiske. I studierna ingår artkännedom både för växter och djur, exkursioner i närmiljön och i fjällnatur, viltvård och det finns rum för egna initiativ. Planerad studietid tre år.

Närmare information: www.kronobygymnasium.fi

Grundexamen inom lantbruksbranschen, 180 kompetenspoäng

• Kompetensområdet för lantbruk

Landsbygdsföretagare som genomgått kompetensområdet för lantbruk kan jobba i olika yrken inom lantbruksbranschen, som jordbrukare, skötare av produktionsdjur, lantbruksavbytare, i en lantbruksförnödenhetsaffär samt som företagare eller arbetstagare i företag som erbjuder avbytar-, arbets-, maskin-, bioenergi- eller landskapsvårdsservice. Arbetsplatser: Eget företag, gårdar, undervisnings- och försöksgårdar.

Grundskolbaserad grundexamen erbjuds av:
- Axxell, Brusaby, Kimitoön (www.axxell.fi)
- Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi)
- Optima, Lannäslund, Jakobstad (optimaedu.fi)

Gymnasiebaserad grundexamen erbjuds av:
- Axxell, Brusaby, Kimitoön (www.axxell.fi)
- Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi)

• Kompetensområdet för lantbruksteknologi

Landsbygdsföretagare som genomgått kompetensområdet för lantbruksteknologi kan arbeta som landsbygdsföretagare, lantbruksmaskinsentreprenör, verkstadsföretagare, företagare eller arbetstagare inom bioenergibranschen, i en lantbruksförnödenhetsaffär och i olika serviceuppgifter som riktas till lantbruken.

Arbetsplatser: Som egen landsbygdsföretagare, lantbruksmaskinsentreprenör, serviceverkstadsföretagare, bioenergiföretagare eller -arbetstagare, inom lantbruksvaruhandeln eller i olika serviceuppgifter som riktar sig till lantbruk.

Grundskolbaserad grundexamen erbjuds av:
- Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi)

Gymnasiebaserad grundexamen erbjuds av:
- Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi)

• Kompetensområdet för djurskötsel

Djurskötare som genomgått kompetensområdet för djurskötsel kan grunda företag inom djurskötarbranschen eller att verka som djurskötare på en lantgård, som avbytare, i en husdjurspark, i en djurpark, i forskningsanstalter, djurklinker eller i andra företag inom djurskötarbranschen. Inom utbildningsområdet för djurskötsel kan de specialisera sig på skötsel av produktionsdjur och/eller smådjur och deras välbefinnande. Arbetsplatser: Eget företag, gårdar, semesterringar, djuraffärer, undervisnings- och försöksgårdar.

Grundskolbaserad grundexamen erbjuds av:
- Axxell, Brusaby, Kimitoön (www.axxell.fi)
- Optima, Lannäslund, Jakobstad (optimaedu.fi)

Gymnasiebaserad grundexamen erbjuds av:
- Axxell, Brusaby, Kimitoön (www.axxell.fi)

• Kompetensområdet för pälsdjursuppfödning

För Dig som är intresserad av pälsdjursuppfödning, står i beråd att ta över en farm eller har anställning som pälsdjursskötare. Pälsdjursuppfödarens arbetsfält är brett och valmöjligheterna är många. Utbildningen ger en bred grund för verksamhet inom näringen eller vidare studier till exempelvis farmarmästare.

Personer som avlagt grundexamen kan vara verksamma som pälsdjursuppfödare på egen gård eller som anställda pälsdjursskötare eller avbytare. Utbildningen fyller kraven för startstöd och generationsväxling.

Grundskolbaserad grundexamen erbjuds av:
- Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi)

Gymnasiebaserad grundexamen erbjuds av:
- Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi)

Grundexamen inom trädgårdsbranschen, 180 kompetenspoäng

• Kompetensområdet för blomster- och trädgårdshandel

Trädgårdsmästarens arbetsfält är brett och valmöjligheterna är många. Trädgårdsmästaren kan arbeta i ett trädgårdsföretag inom växthus- eller frilandsodling. Som trädgårdsmästare kan du också arbeta i en blomsterhandel, på ett gardencenter eller i en parkanläggning.

Grundskolbaserad grundexamen erbjuds av:
- Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi)

Gymnasiebaserad grundexamen erbjuds av:
- Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi)

• Kompetensområdet för grönsektorn

Trädgårdsmästarens arbetsfält är brett och valmöjligheterna är många. Trädgårdsmästaren kan arbeta i ett trädgårdsföretag inom växthus- eller frilandsodling. Som trädgårdsmästare kan du också arbeta i en blomsterhandel, på ett gardencenter eller i en parkanläggning.

Grundskolbaserad grundexamen erbjuds av:
- Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi)

Gymnasiebaserad grundexamen erbjuds av:
- Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi)

• Kompetensområdet för trädgårdsproduktion

Trädgårdsmästarens arbetsfält är brett och valmöjligheterna är många. Trädgårdsmästaren kan arbeta i ett trädgårdsföretag inom växthus- eller frilandsodling. Som trädgårdsmästare kan du också arbeta i en blomsterhandel, på ett gardencenter eller i en parkanläggning.

Grundskolbaserad grundexamen erbjuds av:
- Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi)

Gymnasiebaserad grundexamen erbjuds av:
- Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi)

Grundexamen inom skogsbranschen, 180 kompetenspoäng

• Kompetensområdet för körning av skogsmaskiner

En skogsmaskinförare som avlagt kompetensområdet för körning av skogsmaskiner kan specialisera sig på maskinell avverkning, närtransport av virke eller virkestransporter med bil. Skogsmaskinförare som specialiserat sig på maskinell avverkning kan upparbeta virke med skogsprocessor enligt givna drivningsanvisningar och mått- och kvalitetskrav. Skogsmaskinförare som specialiserat sig på närtransport av virke kan med skogstraktor transportera virke enligt den transportplan som de gjort upp. Skogmaskinsförare som specialiserat sig på virkestransporter med bil kan transportera virke från skogen till stället där det ska användas.

Arbetsplatser: Maskinföretag, skogsindustriföretag, skogsvårdsföreningar, Forststyrelsen, kommuner, städer, eget företag.

Grundskolbaserad grundexamen erbjuds av:
- Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi)

Gymnasiebaserad grundexamen erbjuds av:
- Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi)

• Kompetensområdet för skogsbruk

En skogsarbetare-skogsserviceproducent som avlagt kompetensområdet för skogsbruk kan utföra manuella arbeten inom skogsbruk och drivning eller arbeten som anknyter till skogsnaturen, t.ex. naturturism. Skogsarbetaren-skogsserviceproducenten kan använda skogsbranschens basredskap, rätta arbetssätt och odlingsmaterial. De yrkeskunniga inom skogsbruket som specialiserat sig på produktion av skogservice kan inrikta sig på byggande av natur- och miljökonstruktioner, produktion av skogsturismtjänster eller på färdigheter i mångbruk av skogen.

Arbetsplatser: Maskinföretag, skogsindustriföretag, skogsvårdsföreningar, Forststyrelsen, kommuner, städer, eget företag.

Grundskolbaserad grundexamen erbjuds av:
- Axxell, Brusaby, Kimitoön (www.axxell.fi)
- Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi)

Gymnasiebaserad grundexamen erbjuds av:
- Axxell, Brusaby, Kimitoön (www.axxell.fi)
- Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi)

Grundexamen i natur och miljö, 180 kompetenspoäng

• Kompetensområdet för miljö

Miljövårdarens arbetsfält är brett och valmöjligheterna är många. Inom natur- och miljöbranschen inriktar man sig på miljövård och underhåll samt på ett mångsidigt bruk av naturen. På landsbygden finns det en betydande tillväxtpotential för företagsamhet inom branschen. De som avlagt grundexamen inom natur och miljö har goda kunskaper om ett hållbart bruk av natur och miljö.

Grundskolbaserad grundexamen erbjuds av:
- Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi)

Gymnasiebaserad grundexamen erbjuds av:
- Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi)

• Kompetensområdet för natur

Naturinstruktörens arbetsfält är brett och valmöjligheterna är många. Inom natur- och miljöbranschen inriktar man sig på miljövård och underhåll samt på ett mångsidigt bruk av naturen. På landsbygden finns det en betydande tillväxtpotential för företagsamhet inom branschen. En utmaning är utnyttjandet av nya former av naturföretag. Sådana är bl.a. naturturism och produktifiering av naturprodukter antingen till livsmedel eller till prydnads- eller nyttoprodukter. De som avlagt grundexamen inom natur och miljö har goda kunskaper om ett hållbart bruk av natur och miljö.

Grundskolbaserad grundexamen erbjuds av:
- Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi)

Gymnasiebaserad grundexamen erbjuds av:
- Yrkesakademin i Österbotten, Vasa (www.yrkesakademin.fi)