Jordbruk

Nästan 1 miljon i försäljning
för åländska Skördefesten

I år blev det inget besökarrekord men däremot försäljningsrekord för den åländska Skördefesten som ordnades för två veckor sedan.

Den totala omsättningen steg till 999.000 euro eller i genomsnitt 6.600 euro fördelat på evenemangets 150 försäljare. Slutsumman i år är 22 procent högre än för det publikmässiga rekordåret 2019, då Skördefesten hade totalt 18.500 unika besökare jämfört med årets 15.200.

Arrangerande Skördefestens Vänners verksamhetsledare Ida Segerström-Wester beräknar att evenemanget lockade ett 40-tal bussar till Åland.

– De mest ivriga besökarna kommer från Finland, men vår estniska besökarskara växer för varje år och de har verkligen uppskattat evenemanget. Speciellt från de mellersta och norra delarna av Sverige ser vi också ett ökat intresse för evenemanget.

Som en ”intressant jämförelse” noterar verksamhetsledaren att årets försäljning var dubbelt större än 2015 då Skördefesten hade nästan exakt lika många besökare som i år.

Nu hoppas Ida Segerström-Wester och projektkoordinatorn Joel Lindholm att Skördefesten nästa år kan nå ett sjusiffrigt resultat och alltså komma över miljonstrecket. Närmast ser de fram emot det nya evenemanget ”Åland Glimrar”, som arrangeras under tre helger med start den 26-27 november.