Osp Var Mtk
Inom EU förstår inte alla att ett aktivt skogsbruk är nödvändigt för att klara klimatomställningen. En som försöker få de europeiska beslutsfattarna att förstå det är MTK:s skogsdirektör Marko Mäki-Hakola, som anser att det är för mycket ideologi i skogspolitiken för tillfället. Han bjöd på en skogspolitisk översikt på ÖSP:s vårmöte.
Skogsbruk SLC

MTK:s skogsdirektör: För mycket ideologi i den europeiska skogspolitiken

Det är för mycket ideologi i den europeiska skogspolitiken, vilket leder till onödiga utmaningar för det finska skogsbruket. Ett skogsbruk som är både aktivt och hållbart – och i nyckelposition för att världen ska klara omställningen från fossil till biocirkulär ekonomi.

– Politiskt pratas det väldigt lite om skogens stora roll i klimatomställningen. Det för mig är en överraskning för vi är faktiskt bäst i klassen när det kommer till att producera hållbart och få bioekonomiska lösningar för de globala problemen, säger Marko Mäki-Hakola, skogsdirektör för MTK.

Mäki-Hakola var på plats på ÖSP:s vårmöte i Vörå förra veckans måndag då han höll en skogspolitisk översikt. En orsak till att skogen märkligt nog har hamnat i skymundan i debatten om hur vi ska ställa om för att klara klimatkrisen är att det är för mycket ideologi som styr.
– Det är svårt att fatta beslut och nå överenskommelser politiskt just för att diskussionen är så starkt styrd av ideologi. Det här är en utmaning men faktum är att vi behöver en förändring för att rädda klimatet och för att klara det så är skogen i nyckelposition, hävdar Mäki-Hakola.

Kan producera hållbart

För att kunna ersätta den fossila beroendet måste det ske en övergång till en biocirkulär ekonomi. Det innebär i praktiken att återvinningen av material bör öka samtidigt som förnybara resurser, till exempel bioenergi från skogen, utnyttjas i högre grad.

– Vi kan använda skogen ännu mera i syfte att producera samtidigt som vi tar hänsyn till mångfalden och skydd av skog. Ibland låter det bara som att skogsägarna enbart vill producera virke men många har också gått in för frivilligt skydd genom METSO-programmet.

– Vi kan med dagens skogsbruk uppnå flera olika mål så länge vi har de rätta verktygen som skogsägare, menar Mäki-Hakola.

Men det är här representanter för det finska skogsbruket möter på hårt motstånd, både nationellt och i Bryssel. Den nuvarande EU-kommissionen har en mycket stark grön prägel och de senaste åren har det kommit skogsstrategier, gröna dealer och taxonomi som på olika sätt vill begränsa brukandet av skog.

– EU strular till det på ett sätt vi aldrig sett tidigare. Det är de mest utmanande tiderna sedan EU-inträdet, konstaterar han.

Lobbar för att få använda skogen

Han betonar att EU inte har en gemensam skogspolitik likt den för jordbruket. Men nu vill starka krafter i framför allt Bryssel påverka det finska skogsbruket. Mäki-Hakola lyfter i synnerhet fram EU:s skogsstrategi.

– Det är en dålig strategi som inte betraktar skogen som en lösning på klimatförändringen. Den är starkt präglad av ett miljötänk och i alla andra pågående saker som taxonomin, den gröna dealen och LULUCF hänvisas till den här strategin, säger han.

Syftet med mycket som pågår är att rädda klimatet är bra. Men de ideologiska krafterna ser inte att exempelvis det finska skogsbruket har många lösningar att erbjuda.

– Det är det här som vi jobbar emot och de gröna lobbarna är betydligt fler än vi som försöker föra fram vikten av att vi också i framtiden måste kunna använda skogen. Det finns inget gemensamt skogsbruk i Europa utan alla länder har olika förutsättningar. Det här försöker vi få beslutsfattarna i Bryssel att förstå.

Mäki-Hakola kommenterade också den inhemska virkesmarknaden. Enligt honom kommer behovet av inhemskt virke att öka efter att importen från Ryssland stoppats på grund av kriget i Ukraina.

– Industrin har olika alternativ och kan öka virkesimporten från andra länder. Men vi hoppas att köpen av virke från finska skogar ökar och det gäller inte bara i år utan också i framtiden. Vi har kapacitet att öka virkesuttaget och det skulle i så fall betyda bra tider för ni skogsägare, säger han.