Kone Agria 5 1 B Webben
Wouter van den Akker, som representerar Dairymaster, deltog i KoneAgria för att visa upp mjölkstationen Mobistar. Stationen levereras som en färdig anläggning och kan installeras på bara några dagar. Som återförsäljare i Finland fungerar Pellon Group.
Jordbruk Maskin & teknik Tema

Mobistar
– en flexibel mjölkstation

Pellon Group har tagit in i sitt sortiment en mjölkstation som kan installeras på bara några dagar. Enligt tillverkaren är också mjölkningen effektiv. Stationen kan också hyras.

– Vi tror att den här mjölkstationen passar också den finska marknaden. I Europa har vi sålt eller hyrt ut flera, säger Wouter van den Akker, som representerar Dairymaster.

Dairymaster är ett irländskt företag som tillverkat mjölkstationer sedan 1968. Modellen som van den Akker hade med sig till KoneAgria i Jyväskylä är mjölkstationen Mobistar som skiljer sig på många olika sätt från traditionella.

För det första levereras Mobistar i sin helhet som en färdig anläggning. Installationen tar bara några dagar och mjölkstationen kan i stort sett placeras var som helst – även utanför anläggningen.

– Mobistar kan placeras direkt på marken och då går korna upp på en ramp för att mjölkas. Det är vanligt i Sydeuropa, men den kan så klart också installeras inne i ladugården. Mobistar kan också installeras som en tillfällig mjölkstation, men nu är drygt nittio procent av de som sålts permanent installerade, förklarar van den Akker.

Orsaken till varför den här lösningen har blivit populär i Europa är att kostnaden är liten i jämförelse med en mjölkrobot. Dessutom är den billig i drift och samtidigt finns flera olika finansieringsmöjligheter.

– Det som är en nyhet är att Mobistar kan hyras. I dag när många mjölkproducenter kämpar med lönsamheten kan möjligheten att hyra anläggningen vara attraktiv. Dessutom är det en billig investering i jämförelse med en robot eller en traditionella mjölkningsstation och underhållskostnaderna är också låga, förklarar van den Akker.

Kone Agria 5 2 B Webben
Mobistar kan placeras direkt på marken och då går korna upp på en ramp för att mjölkas. Den kan så klart också installeras inne i ladugården.

Tror på intresse i Finland

Orsaken till att Finland intresserar Dairymaster, som har Pellon Group som återförsäljare, är strukturen på den finländska mjölkproduktionen. Många anläggningar har 50-100 kor, vilket lämpar sig för den här typen av mjölkstation.

– Vi tror det kommer finnas efterfrågan på Mobistar här i Finland eftersom systemet är så flexibelt. Många gårdar har bara en mjölkrobot och ska antalet djur utökas krävs en till robot. En anläggning med 2 gånger 6 mjölkningsplatser kan mjölka hundra kor i timmen, medan en robot bara kan mjölka upp till 60 kor.

– Därför tror vi att det kan finnas ett intresse också här. Mobistar är ett konkurrenskraftigt alternativ till robotmjölkning. I Europa är det vanligt att gårdar med en robot hyr in en sådan här station, menar van den Akker.

Han tror inte att intresset för robotmjölkning kommer att minska. Men att det finns alternativ är viktigt.

– Robotmjölkningen utvecklas hela tiden men fortfarande är underhållskostnaderna mycket höga. Det har till och med tvingat en del mjölkproducenter att gå tillbaka till eller komplettera med traditionell mjölkstation. Här tror vi det finns en marknad, säger van den Akker.