Vegan Burger 13
Veganburger är tillåtna i EU, men alla mjölkprodukter måste härstamma från mjölkande djur.
Jordbruk EU Marknad

Mjölkprodukter ska skyddas i EU

EU-parlamentet förespråkar ett produktskydd för mjölk och mejeriprodukter. Enligt parlamentet ska sojadrycker fortsätta att heta sojadrycker. Begreppet mjölk får inte användas i sammanhanget.

Frågan diskuterades senaste vecka i parlamentet som en del av CAP-reformen. Tillverkare av nya livsmedel har krävt en liberalare lagstiftning, men mejerisektorn kan nu hoppas på ett fortsatt produktskydd.

Frågan aktualiserades senast sommaren 2017 i samband med det så kallade TofuTown-fallet, då EU-domstolen tog ställning i frågan.

Enligt domstolen är produktbeteckningar som veganost och tofusmör olagliga i EU.

EU-domstolen godtar bara mjölk

Bakgrunden var ett klagomål mot det tyska företaget TofuTown som tillverkar och marknadsför veganlivsmedel. I sortimentet finns ett brett spektrum från tofusmör till veganost och -grädde.

En tysk organisation som bekämpar osund konkurrens drog TofuTown inför rätta i en regional domstol. Enligt klagomålet bryter företagets marknadsföring mot de gällande EU-föreskrifterna för försäljning av mjölk och mjölkprodukter.

Mjölk ska heta mjölk, veganprodukter måste heta något annat. Enligt ett utlåtande från EU-domstolen måste produktbeteckningar som veganost och tofusmör försvinna. Begreppet mjölk är reserverat för produkter som härstammar från däggdjur.

Veganprodukter med namn som associerar till animalieprodukter har redan en längre tid kritiserats som vilseledande marknadsföring. Kritik har bland annat kommit från de tyska producentorganisationerna.

Enligt EU-domstolen är marknadsföring av veganprodukter som associerar till mjölk inte tillåten. Begreppet ”mjölk” får bara användas för livsmedel som utvinns från ”normal juversekretion”, som domstolen uttryckte det.

Parlamentet friade vegankött

Nu har EU-parlamentet tagit ställning till saken, något kuriöst som en del av behandlingen av jordbrukspolitiken CAP. En majoritet av parlamentarikerna ansåg att begrepp som mjölk och mjölkprodukter ska förbehållas äkta mjölk från kor och getter.

Produktskyddet ska dessutom omfatta alla kombinationer med motsvarande produkter eller produkter som ersätter mjölk som inte svarar mot den ursprungliga definitionen. Därmed förblir mjölk och mjölkprodukter skyddade.

Det innebär att produktbeteckningar som mandelmjölk, veganost, olika typer av yoghurt och alternativ ost ska förbjudas. Imitation och anspelning på mjölkprodukter tillåts inte. Växtbaserade produkter får inte ens saluföras i förpackningar som mejerierna använder.

EU-parlamentet beviljade däremot rätt att använda benämningar som burger eller korv för livsmedel som baserar sig på köttfria ingredienser, exempelvis soja. Detta gäller alla produkter, fastän de inte skulle innehålla ett enda gram kött.

Frankrike har varit den drivande kraften bakom förbudet mot köttfritt kött. Enligt de franska myndigheterna kan konsumenterna luras av de falska köttbeteckningarna, vilket utgör en risk för folkhälsan och konsumentskyddet.