Fendt 1000 Air Filter
Med tryckluft och ventiler drivs smuts ut ur luftfiltret med automatik. Utrustningen kan starta automatiskt eller aktiveras manuellt via Fendts Varioterminal.
Jordbruk Maskin & teknik Tema

Minskat underhåll
och mindre bränsleåtgång

Fendt lanserar automatisk avgasrening som tillval på traktorerna i 900- och 1000-serien. Därmed kan traktorn köras tio gånger längre innan luftfiltret behöver rengöras.

Fendt har monterat en liten tryckluftstank ovanför motorn som leder luft till två ventiler. När luftfiltret ska rengöras öppnas den ena ventilen konstant så att en luftström löper genom filtret, medan den andra ventilen öppnar och stänger med korta impulser.

Denna luft kommer ut via flera munstycken i filtret och lösgör smuts som sen transporteras bort via det konstanta luftflödet, orsakat av den förstnämnda ventilen, och vidare till en kanal med undertryck, drivet av den ordinarie kylfläkten.

En annan fördel är att bränsleförbrukningen minskar i praktiken då det är ganska vanligt att luftfiltret inte rengörs i tid.

Fendt Eric Hansotia
Den tyska motortillverkaren Deutz har startat ett samarbete med den finska motortillverkaren AgcoPower. Det handlar bland annat om utveckling av nya motorer upp till 150 hästkrafter samt ett samarbete vad gäller att ta fram komponenter till existerande motorer på 4,1 respektive 6,1 liter till Fendt-traktorer. Enligt Agcos koncernchef Eric Hansotia är det problemen med komponentförsörjning under coronapandemin som fått de bägge att titta på nya lösningar.

Miljö, klimat och hållbarhet

Fendt hade en presskonferens via internet i mitten av juli. Vid den berättade koncernchefen Eric Hansotia att Agco nu är inne i en fas där i stort sett allt arbete handlar om miljö, klimat och andra hållbarhetsfrågor.

– Mina företrädare har byggt upp en koncern som innebär att Agco är en fulliner inom lantbruksteknik. Nu tar vi nästa steg i utvecklingen, berättade Eric Hansotia. Det handlar om att förse lantbruket med maskiner och system så de kan bedriva ett lönsamt lantbruk som är bra för klimat och miljö, men även att Agco ska ha en produktion som är hållbar.

Tekniken ska bidra till att åkermarken skyddas och att kol binds. Det ska vara hälsosamt och hållbart även för Agcos personal och ett fokus inom utvecklingsarbetet är även ökad djuromsorg.

Pandemin har påverkat Agco som alla andra stora maskintillverkare och det är bland annat komponenter i produktionen som ibland saknats. Av den anledningen startar nu deras motorfabrik i Finland, AgcoPower, ett samarbete med den tyska motortillverkaren Deutz.

Det handlar om komponentutbyte i motorer på 4,1 och 6,1 liter med omedelbar verkan samt ett gemensamt utvecklingsarbete vad gäller motorer upp till 150 hästkrafter.

Därmed närmar sig Agco indirekt John Deere som har ett liknande upplägg med Deutz.

Fendt E100 Vario 70474
Agco arbetar med många olika projekt vad gäller framtidens bränsle för traktorer, men vet i dag inte var det slutar. Ett exempel är den eldrivna Fendt e100 Vario.

Stortröska, slåttermaskiner och strängläggare

När det gäller nyheter på maskiner har Agco vidareutvecklat stortröskan Ideal med mer uppkopplade funktioner, lanserat nya slåttermaskiner och strängläggare från Fella-fabriken samt utvecklat en helt ny självgående växtskyddsspruta. Den heter precis som nuvarande maskiner RoGator, men är i dagsläget mest anpassad för den amerikanska marknaden.

Det är en maskin med stor markfrigång för sena behandlingar i exempelvis majs, men tanken rymmer endast 1.200 liter och passar därmed inte så bra till europeiska arbeten.

En annan amerikansk maskin från Agco är precisionssåmaskinen Momentum. Den skulle kunna passa för majsarealer i Europa, men det är inte klart när den kan lanseras här.

Fendt Slicer 860960 78449
Med 8,6 eller 9,6 meters arbetsbredd har Fendt två nya slåtterkombinationer med eller utan kross. Maskinen heter Slicer och maskinen i fronten har arbetsbredden 3,1 meter. De har helt nyutvecklade slåtterbalkar och behöver ingen stor traktor, Fendt 314 Vario med 152 hästkrafter räcker långt.