Skogsbruk Marknad

Metsä Groups omsättning sjönk

Metsä Groups omsättning och rörelseresultat sjönk under 2020, men återhämtade sig under årets sista kvartal, meddelar koncernen i ett pressmeddelande. Förra veckan fattade Metsä Group dessutom beslutet att bygga den planerade massafabriken i Kemi.

Metsä Groups omsättning sjönk under 2020 till 5,1 miljarder euro från 5,5 miljarder 2019. Det jämförbara rörelseresultatet sjönk till 368 miljoner euro, från 436 miljoner euro 2019.

Koncernen meddelade också att man låter bygga en massafabrik, eller bioproduktfabrik, i Kemi för 1,6 miljarder euro. Investeringen är den största som gjorts inom finländsk skogsindustri.

Fabriken ska bli klar 2023 och kunna producera 1,5 miljoner ton massa och andra bioprodukter per år. Dessutom ska fabriken producera två terawattimmar förnybar el per år, vilket motsvarar cirka 2,5 procent av Finland elproduktion.

– Bioproduktanläggningen blir världsledande inom miljö-, energi- och materialeffektivitet, säger Metsä Groups vd och koncernchef Ilkka Hämälä. Projektet har en betydande positiv effekt på Kemi-regionen och hela landet.

Metsä Groups verksamhet har hållits relativt normal under coronatiden och prisnivån på synnerhet kartong- och mjukpapper har hållits på god nivå.

– Efterfrågan på massa i synnerhet i Kina har varit stark och priserna i Asien har börjat stiga tydligt, säger Hämälä. De högre priserna hann däremot inte synas i fjärde kvartalets lönsamhet. Också efterfrågan på sågvirke och fanérprodukter har ökat och prisnivåerna förstärkts.

Metsä Group fortsätter bygga ett sågverk i Raumo. Installationsarbeten inleds i februari. Vid sin fabrik i svenska Husum kommer koncernen att förnya en sodapanna, och i Äänekoski har koncernens företag Metsä Spring påbörjat byggandet av en pilotanläggning för 3D-fiberförpackningar tillsammans med Valmet Corporation.