Jordbruk EU Globalt Marknad

Mercosur vill nobba EU

Samtalen om handelsavtalet mellan EU och Mercosurblocket har igen kört fast. Den senaste förhandlingsrundan förra veckan ledde inte till några resultat. Nu söker Mercosur efter nya partner i stället för EU.

Den viktigaste orsaken är oenigheten om subventionerna i anslutning till jordbruket. De fyra sydamerikanska länderna inom Mercosur kräver större tullkvoter. Om EU inte ger med sig, blir det inga resultat.

Uruguays utrikesminister Rodolfo Nin Novoa beklagade efter förhandlingarna i Montevideo att samtalen har blivit alltför komplexa. Mercosurländerna anklagar EU för att blockera tillträdet till sina jordbruksmarknader.

EU-sidan har erbjudit den sydamerikanska sidan tullfria importkvoter för 99.000 ton nötkött och 150.000 ton socker. Det räcker inte på långt när för Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay.

Å andra sidan har Mercosur inte visat något förståelse för EU:s fordringar på öppnare gränser för exporten av mejeriprodukter till Mercosur. Sydamerikanerna har inte heller mycket till övers för det europeiska skyddet av produkter med geografiska beteckningar.

De ledande länderna inom Mercosur har dessutom svåra interna problem. Brasiliens regering är hårt pressad inför det kommande presidentvalet. Argentina är igen en gång på väg in i en djup ekonomisk kris.

Den argentinska peson förlorar ständigt i värde. Regeringen har tvingats införa en exportskatt för att försvara sin valuta. Inflationen är hög och centralbanken har höjt räntan till 60 procent. Alla tecken tyder på recession.

De uteblivna framgångarna i förhandlingarna med EU har frustrerat regeringarna. Samtidigt koncentrerar EU sina intressen på att få handeln med USA i skick. Eftersom förhandlarna inte kommer vidare med EU, har länderna börjat söka andra partner.

Mercosur har inlett diskussioner om en intensivare handel med Sydkorea. Sydkoreanerna vill i likhet med EU också exportera bilar till Sydamerika men koreanerna är mer öppna för en större livsmedelsimport.

Mercosurgruppens ordförandeland Uruguay har dessutom visat intresse för samtal med Kanada. I höst inleds förhandlingar med Kina. Där ska parterna dra upp riktlinjerna för ett frihandelsavtal som kan ställa avtalet med EU i skuggan.

En liten ljusglimt är att G20-ländernas handelsministrar visar ett nymornat intresse att rehabilitera världshandelsorganisationen WTO. Det framgick under handelsministrarnas möte i argentinska Mar del Plata senaste vecka.

G20 vill modernisera och reformera WTO, heter det i mötets slutdokument. Men EU och USA har samtidigt kritiserat Kinas handelsstörande politik. Varken Kina eller USA deltog i G20-mötet i Argentina.