Matskolan Kati Laszka 3142
Anmälan till årets matskolor öppnar den 1 mars klockan 10 på Matskolans webbsida www.matskolan.fi. FOTO: Kati Laszka
Jordbruk SLC Livet på landet

Matskolan lär barn om
hållbar mat – anmälan öppnar

Matskolan – Ruokakoulu är ett lärorikt och roligt dagläger för barn. Genom att pröva på lär sig barnen matlagning, hållbara matvanor och vikten av motion & rörelse. Vid gårdsbesöket bekantar sig barnen konkret med matens väg från jord till jord. Matskolor ordnas av svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar runtom i Finland.

I sommar ordnas 20 matskolor på svenska för hundratals barn i Nyland, Åboland, Österbotten och på Åland. Matskolor ordnas under sommarlovet, från juni till augusti för barn i ålder 8-12 år.

Finlands svenska 4H:s matskolor arrangeras i Borgå, Ingå, Kimitoön, Korsholm, Jomala (Åland), Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Lovisa, Malax, Närpes, Nykarleby, Pargas, Raseborg, Sibbo, Terjärv och Vörå.

– Matskolan-Ruokakoulu är ett etablerat koncept inom matfostran i Finland, var barnen lär sig genom att göra. Barnen tillreder mat i säsong, funderar över hälsosamma matvanor samt bekantar sig med matens väg från jord till jord. Till programmet hör även ett bondgårdsbesök, lek och rörelse samt en gemensam familjemiddag. Matskolan inspirerar barnen till matglädje och handlingar för en mer hållbar livsstil, berättar Bettina C. Lindfors, koordinator för utbildning och ledarstöd vid Finlands svenska 4H.

– Matskolorna ger närmare 70 unga jobbmöjligheter via den lokala 4H-föreningen. Som hjälpledare i matskolorna är det många unga som tar sina första steg in i arbetslivet. Det känns värdefullt att vi kan erbjuda en meningsfull sysselsättning för såväl barn som unga under sommarlovet, framhåller Bettina C. Lindfors.

Matens väg från jord till jord på matskolan

Anmälan till årets matskolor öppnar den 1 mars klockan 10 på Matskolans webbsida www.matskolan.fi. Sommarens första matskolor drar i gång måndagen den 5 juni. Matskolanverksamheten koordineras av Finlands svenska 4H tillsammans med Suomen 4H-liitto.

Matskolorna samarbetar med Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

– Matskolorna fokuserar på mat producerad och förädlad i den egna regionen – detta gör varje matskola unik. De lokala råvarorna i säsong främjar matkulturen, gynnar lokalsamhället och ger ett ansikte till bonden bakom maten. Gårdsbesöken ger barnen en konkret möjlighet att med alla sinnen uppleva matens ursprung. Samtidigt får barnen insikter i livet på gården med hänsyn till både producenten, växterna, husdjuren och jordmånen, säger SLC:s kommunikationschef Mia Wikström.