Pesonen26102018
Copa-Cogecas generalsekreterare Pekka Pesonen talade bland annat om matsäkerhet och spårbarhet på Agronomförbundets seminarium.
Jordbruk Skogsbruk EU Marknad

”Matsektorn måste satsa på kommunikation”

– De stora frågorna förenar oss alla i EU. Vi har att tampas med både en ökande befolkningstillväxt och en ökande förväntan på levnadsstandarden. Alla vill ha mer och bättre, sade Copa-Cogecas generalseketerare Pekka Pesonen i sitt anförande på Agronomförbundets medlemsseminarium på Restaurang Pörssi i Helsingfors.

Utöver ovannämnda utmaningar nämner Pekka Pesonen globaliseringen, det faktum att jordbrukssektorn inte lockar tillräckligt med kompetent arbetskraft samt kraven på ökad produktivitet.

– Vi kan inte längre slösa med naturresurser utan är tvungna att börja producera mer med mindre.

De omvälvningar branschen står inför skapar enligt Pesonen en dramatiskt ökande efterfrågan på kunskap och information.

– Den elektroniska dataöverföringen är själva livsnerven för detta. Det handlar om att öka tillgången till relevant och pålitlig information och satsa bland annat på spårbarhet. Så kallade falska nyheter (fake news) utgör ett betydande hot mot vår sektor. Därför är informationsteknologi ett av mina favoritteman. Vi måste kommunicera om det viktiga arbete vi gör och den kunskapen måste förmedlas ända ut till hemmen och folks kök.

Framtiden handlar om hälsa och matsäkerhet

Framtiden handlar enligt Pesonen om hälsa – både för människor, djur och växter.

– Hela produktionsprocessen intresserar dagens konsumenter; både var och hur maten är producerad.

Pesonen vill därmed utmana hela den inhemska livsmedelskedjan att satsa på kommunikation.

– Resultaten av de kvalitets- och hälsosatsningar som görs i branschen måste realiseras som ett ekonomiskt mervärde för producenterna.

Också livsmedelsövervakningen behöver utvecklas.

– EU har gått i bräschen för det vetenskapliga arbetet inom matkedjan. Maten i Europa har aldrig varit så säker, förmånlig och högklassig som idag – men det budskapet når inte fram.

Pesonen konstaterar att den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har en oerhört viktig roll och att det är olyckligt att den kritiseras.

– Det är EFSA som koordinerar arbetet och skapar trovärdighet för de gemensamma besluten i EU.

Jordbrukarna den viktigaste länken i kedjan

Den gemensamma jordbrukspolitiken är en stabil grund att stå på och enligt Pesonen det mest effektiva sättet att få resultat till stånd.

– Inom Copa-Cogeca stöder vi processen med att förnya CAP. Den framtida gemensamma jordbrukspolitiken kan lyckas bara genom att förenas med en rejälare och mer rättvis fungerande matkedja.

Pesonen påminner också om att jordbrukarna är den första och viktigaste länken i den här kedjan.

Då det gäller klimatförändringen har vi bråttom.

– Här är jord- och skogsbrukssektorn de enda ekonomiska branscherna som kan erbjuda alternativ till fossila råvaror. Problemet är att vår förändringsprocess måste bli mycket snabbare. Vi har helt enkelt inte 150 år på oss längre. Vi vet exakt vad vi ska göra, men våra politiker får inte tillräckligt till stånd, är Pesonens bedömning.