Ekomaskinsamarbete 1 Webben
Maskinsamarbete är en viktig satsning för en grupp ekologiska jordbrukare i Lappfjärd. Ida Ström, Simon Berglund och Bo-Gustav af Hällström berättar att samarbetet har förlöpt smidigt.
Tema

Maskinsamarbete underlättar
tillvaron för ekojordbrukare

Lappfjärdsborna Simon Berglund och Ida Ström idkar till vardags maskinsamarbete med ett par andra ekologiska jordbrukare i hemtrakten. Det gemensamma ägandet fungerar smidigt i praktiken, även om arrangemangen kan fordra lite arbetsmässig flexibilitet emellanåt.

Inte minst av ekonomiska skäl har det blivit vanligare med maskinsamarbete inom den finlandssvenska ekologiska jordbruksvärlden.

Lappfjärdsjordbrukaren Simon Berglund och sambon Ida Ström producerar till vardags glutenfri havre i Idas hemby Yttermark och i Lappfjärd. För växtföljdens skull brukar det också finnas en del klövervall och proteingrödor på parets fält.

– Vi har varit ekologiska producenter i fem år vid det här laget. I dag uppgår odlingsytorna, som till största delen finns i Yttermark, till 70 hektar, säger Berglund.

Samarbete värt att satsa på

Simon Berglund och Ida Ström har valt att idka maskinsamarbete med kollegorna Bo-Gustav af Hällström, Roger och Christian Björknäs från Lappfjärd och Kjell Utfolk från Tjöck.

– Vi äger en ogräsharv och en skördetröska i bolag med Bo-Gustav. Dessa maskiner är de senaste investeringar som har blivit gjorda, säger Berglund.

Bo-Gustav af Hällström övergick i sin tur till ekologiskt odlande 2011. Också för hans del är det glutenfri havre, eller renhavre, som har blivit en huvudsaklig gröda vid sidan av ärter och bönor.

af Hällström har även mjölkproduktion med ett tjugotal kor i besättningen för närvarande. Men den verksamheten planerar han att avveckla nästa vår.

– Maskinsamarbete är värt att satsa på speciellt när det gäller säsongsbetonad användning av specialmaskiner för ekologisk odling, säger af Hällström.

Tillsammans med bröderna Björknäs och Kjell Utfolk har af Hällström sedan 2014 byggt upp en gemensam maskinpark med ett flertal enheter. I samarbete med Björknäs-bröderna har af Hällström också uppfört en spannmålstork för fem år sedan.

Några specialmaskiner som räknas upp är en Kvick Finn-kultivator, en tallriksharv, en rotorklippare, en såmaskin och en gödselvagn.

”Kan minnas att dygnet har 24 timmar”

Att producenterna delar på en rad specialmaskiner kan utgöra en praktisk utmaning med lite knepiga ekvationer att lösa under hektiska arbetstoppar, kunde man föreställa sig.

Simon Berglund och Bo-Gustav af Hällström intygar dock att deras maskinsamarbete brukar fungera väl i praktiken.

– Det gäller helt enkelt att tillämpa sunt bondförnuft i sammanhanget. Om tröskningen infaller i samband med en regnperiod gäller det försöka fördela användningen av skördetröskan så smidigt som möjligt, säger af Hällström.

Berglund och af Hällström poängterar också att det gäller att vara flexibel i sina upplägg och att försöka effektivera åkerarbetet. De båda tillägger att dygnet har 24 timmar och att även nattligt åkerarbete kan förekomma under de mest bråda tiderna.

Ekomaskinsamarbete 2 Webben
Simon Berglund har varit ekologisk jordbrukare i fem år. Här står han vid en S-pinnharv med gåsfötter.

– Under de lugnare vintermånaderna har vi bättre möjligheter att se över maskinerna, göra underhållsarbete och reparera eventuella skador. Oförutsägbara problem kan dyka upp. Om det sker under säsongen är det förstås olyckligt, säger Berglund.

Berglund och af Hällström är därtill nöjda med den specialmaskinservice som erbjuds i Kristinestadstrakten.

– Vi har tillgång till olika alternativ. Det finns märkesverkstäder och även andra slags servicemässiga önskemål kan uppfyllas.

Brukar maskinparkens delägare utföra entreprenadarbeten åt andra jordbrukare i trakten?

– Det händer någon gång, även om verksamheten överlag är marginell. Vi har skaffat en specialmaskin för mekanisk ogräsbekämpning, W-Cult, med vilken man kan avlägsna ogräs ovanför växterna och förhindra fröspridning. Vi har gjort externa arbeten också på konventionella potatisåkrar, säger Berglund.

Gäller att inte stampa på stället

Att vara ekologisk producent kan ge möjlighet att odla lite mera lönsamma grödor. Men arbetsmässigt är nischen mera ansträngande och man måste ägna mera tid åt bekämpning av ogräs och annat gissel på åkrarna.

Vädermässigt har Simon Berglund och Ida Ström dessutom fått en utmanande start på sina jordbrukarkarriärer. De har bland annat tampats med svåra torrperioder under de senaste åren och de facto har de inte upplevt ett ”normalt” väderår hittills.

– Det går upp och ner med skördarna. Det finns nog exempel på jordbrukare som först sadlat om till ekologiskt, men sedan återvänt till det konventionella, säger Berglund.

– Årets skörd var betydligt sämre än genomsnittet, säger Bo-Gustav af Hällström.

– För närvarande är det gödsling och plöjning som är på programmet. Det har kommit ner rikligt med nederbörd på sistone, ett par kallare nätter kunde därför vara på sin plats, fortsätter af Hällström.

Efter de anskaffningar som har gjorts i år har de ekologiska jordbrukarna i Lappfjärd inte några nya maskininvesteringar i sikte i det här skedet.

– Samtidigt är det viktigt att hela tiden blicka framåt och tänka nytt i den här branschen. Man kan inte stampa på stället, kommenterar Simon Berglund.

Funderar ni på att bredda era produktsortiment?

– Vid sidan av glutenfri havre är det främst baljväxter som är möjliga alternativ. Oljehampa har odlats av en våra samarbetspartner i år. Vi kommer kanske att testodla den grödan framöver, säger Bo-Gustav af Hällström.

Texten är producerad i samarbete med EkoNu 3.0-projektet, som inspirerar och stöder den ekologiska produktionen och livsmedelskedjan i Svenskfinland. Bakom projektet står SLC, ÖSP, SLC Nyland och Yrkesakademin i Österbotten. Projektet finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden (EJFLU) via NTM-centralerna i Nyland och Österbotten. Projektets hemsida: www.ekonu.fi.