Ekomarknad
Den ekologiska matproduktionen har lämnat nischen. Ekobranschen genererar ekonomisk tillväxt, nya jobb och exportmöjligheter i stora delar av världen. FOTO: Biofach
Jordbruk Globalt Marknad Tema

Marknaden för ekomat
växer på alla håll och kanter

Den internationella ekobranschen fortsätter att växa så det knakar. I flera EU-länder som Danmark och Tyskland har ekomatens marknadsandel redan nått tvåsiffriga tal. I USA, Kina och Ryssland går trenden likaså mot eko.

Det är svårt att göra tillförlitliga jämförelser mellan länderna, då statistiken i många fall släpar efter. De färskaste siffrorna gäller mestadels situationen för 2017. Men trenderna är inte att ta fel på. De går utan undantag uppåt överallt.

Enligt uppgifter från den tyska specialmässan Biofach har ekobranschen globalt redan nått en omsättning på omkring 85 miljarder euro, varav den europeiska andelen uppskattas till 33 miljarder euro.

I flera europeiska länder går utvecklingen så snabbt att produktionen och handeln inte hinner med. En stor del av den ekologiska maten måste importeras, då de lokala producenterna tvekar att ställa om till ekologisk produktion.

Tyskland leder EU-marknaden

Den största EU-marknaden är som tidigare Tyskland, där omsättningen med ekologiska produkter redan överstiger tio miljarder euro. Enbart under 2017 ökade branschens försäljning med 5,9 procent.

I huvudsak köper tyskarna sina ekolivsmedel i någon av de stora naturkostkedjorna, men den klassiska livsmedelshandeln har börjat satsa mer och mer på ekoprodukter. Segmentet stärker kännbart de stora kedjornas matförsäljning.

I Tyskland steg ekolivsmedlens marknadsandel 2017 till 5,4 procent. Den ekologiska arealen ökade med tio procent till 1,4 miljoner hektar. Sammanlagt uppgår den ekologiska arealen till 8,2 procent av hela den tyska jordbruksarealen.

I grannlandet Frankrike har ekomarknaden fördubblats de senaste fem åren. Enligt siffror från branschorganisationen Agence Bio steg omsättningen med hela sjutton procent under 2017. Ekolivsmedlens marknadsandel nådde 4,2 procent.

Den snabba utvecklingen har motiverat fler bönder att ställa om sin produktion. Det har resulterat i omkring 50.000 nya arbetsplatser de senaste fem åren inom det ekologiska jordbruket och produktförädlingen. Därtill skapas indirekt också fler jobb inom handeln.

Rusning efter eko i Danmark

Österrike är ett EU-land som medvetet satsar på produktion av ekologiska livsmedel. Under 2017 steg branschens omsättning med tolv procent. Ekoprodukternas marknadsandel inom livsmedelshandeln har stigit till 8,8 procent.

I EU intar Danmark en särställning med sin utomordentligt snabba tillväxt inom den ekologiska matsektorn. Enligt branschorganisationen Landbrug & Fødevarer ökade omsättningen med ekologiska livsmedel i landet med 31 procent under 2017.

Därmed steg ekolivsmedlens marknadsandel inom detaljhandeln till hela 13,3 procent, som torde vara världsrekord. Trenden väntas fortsätta med samma intensitet under de följande åren.

Allt som allt steg värdet av den sammanlagda försäljningen 2017 till ett värde av nästan två miljarder euro. I statistiken ingår detaljhandeln, specialaffärerna och näthandeln med ekologiska matprodukter.

Danmark exporterar dessutom en betydande del av sina ekologiska livsmedel. Under 2017 ökade värdet av exporten med 21 procent till 322 miljoner euro, i form av bland annat mejeriprodukter, ägg, köttprodukter och grönsaker.

De danska producenterna profiterar på närheten till grannlandet Tyskland, som köper upp 42 procent av Danmarks export. Till Sverige går sexton procent av den ekologiska exporten medan Kina är den tredje viktigaste utlandsmarknaden.

Exporten till Tyskland fortsätter att öka och L&F räknar med en årlig tillväxt på omkring tio procent de närmaste åren. Danskarna vill fortsättningsvis bredda exporten via nya kampanjer i Kina, Tyskland, Sverige, Finland och Italien.

Växande efterfrågan i Sverige och Finland

På den svenska marknaden ökade försäljningen av ekologiska livsmedel 2017 med 9,8 procent, enligt statistik från Ekoweb. Själva ekoandelen av den totala livsmedelsförsäljningen uppgick till 9,3 procent.

I detaljhandeln fortsätter den ekologiska livsmedelsförsäljningen att växa, men i långsammare utsträckning än tidigare. I stället noteras en kraftig tillväxt inom näthandeln, som redan har tagit 4,4 procent av den totala handeln med ekolivsmedel.

På nätet är andelen eko betydligt större än i den fysiska detaljhandeln. Många svenska kedjor rapporterar om fördubblade ekoandelar för livsmedel som säljs på nätet. Under 2017 såldes ekomat på nätet i Sverige till ett värde av drygt 120 miljoner euro.

I Finland ökar försäljningen av ekologiska livsmedel betydligt snabbare än den konventionella sektorn. Enligt Pro Luomu uppgick värdet av detaljhandelsförsäljningen 2017 till 309 miljoner euro. Det motsvarar en ökning med 13 procent under året.

Ekomatens marknadsandel inom den finländska detaljhandeln är 2,3 procent. Enligt Pro Luomu täcker utbudet inte den växande efterfrågan. Försäljningen kunde till och med tredubblas om utbudet av ekoprodukter skulle vara rikligare.

De flesta finländare köper sina ekoprodukter i snabbköpet medan yngre konsumenter föredrar nätet. De mest eftertraktade ekoprodukterna är växtoljor och ägg. Ekologisk barnmat och flingor är likaså omtyckta.