Hundregister1
Hundägarnas synpunkter på Livsmedelsverkets nya hundregister varierar. Många är skeptiskt inställda. Den ekologiska jordbrukaren Cindi Groop i Norrnäs ser ingen nytta med det nya registret. Däremot är Finska kennelklubbens registeruppgifter till klart större gagn, säger hon. På bilden ses trotjänaren Yezz, elva år gammal. FOTO: Joakim Snickars
Livet på landet

Många hundägare skeptiska
till det nya hundregistret

Inställningen till livsmedelsverkets nya hundregister varierar på fältet. Intresset för att ansluta sig till registret är lågt. Efter att tidsgränsen för registreringen löpte ut vid årsskiftet är fortsättningsvis över en halv miljon finländska hundar oanmälda.

Genom det nya hundregistret i Livsmedelsverkets regi och ID-märkning med mikrochips siktar staten på att kunna ringa in det verkliga antalet hundar i Finland mera effektivt i fortsättningen.

Uppgifterna är därtill till nytta till exempel i samband med planerigen av olika hundanknutna projekt i landet, tillägger Livsmedelsverket.

De inhemska hundägarna har dock inte särskilt bråttom att haka på. I början av året hade endast en knapp tredjedel av cirka 800.000 finländska hundar anmälts.

En hundägare som inte ger mycket för det nya registret är jordbrukaren Cindi Groop i Närpes.

– Jag ser ingen som helst nytta och tänker inte heller använda mig av det. Samtidigt finns det stor risk för oriktiga uppgifter i det här registret. Det kan rentav handla om information om avlidna hundar.

– Livsmedelsverkets hundregister förser inte heller valpköpare med nödvändig information om valpens föräldrar och bakgrund. Inte heller förstår jag hur man ska kunna bekämpa olagliga valpfabriker mera effektivt via den här satsningen. Dessa uppfödare är väl knappast intresserade av att göra anmälningar, säger Groop.

Finska Kennelklubbens register mera matnyttigt

Cindi Groop och hennes familj har för närvarande två border collie-hundar i sin ägo; Yezz (11 år) och Ozkan (3 år).

Yezz och Ozkan är arbetshundar i en djurrik gårdsmiljö där det bedrivs både ekologisk dikoproduktion och fåruppfödning. Hundarnas insatser är av stor betydelse framför allt i samband med förflyttningar av djur.

– Vi har haft arbetshundar i vår gårdsproduktion sedan 1990. Från slutet av 1980-talet fram till för några år sedan hade vi dessutom hunduppfödningsverksamhet här på gården.

– Våra hundar är sedan tidigare registrerade hos Finska Kennelklubben. Det registret har man åtminstone nytta av.

I kennelklubbens register finns en hel del bakgrunds- och hälsoinformation vilket är till stor gagn om valparna ska användas som arbetshundar, framhåller Groop.

– Förutom Finska Kennelklubben är familjens hundar även registrerade hos Finska Vallhundsföreningen. Att det nu kommer ännu ett register känns som för mycket, säger Groop.

Under konversationer med andra hundägare har Cindi Groop inte direkt hört några positiva omdömen om det nya hundregistret.

– Jordbrukare med produktionsdjur har dessutom sagt att de befarar att påträffande av hundar som inte alls är registrerade kan påverka i samband med övervakning av djurstöd, tillägger Groop.

Hundregister2
Fårfarmaren Josefin Norrback, på bilden med sina border collie-hundar Affe och Säkä, ser både för- och nackdelar med Livsmedelsverkets nya hundregister. PRIVAT FOTO

”Förhoppningsvis är det någon nytta med registret”

Fårfarmaren Josefin Norrback i Pjelax hör till de hundägare som har anmält sina hundar till Livsmedelsverkets register.

Norrback har själv två border collie-hundar som hon betecknar som synnerligen viktiga medhjälpare i olika arbetsmoment till vardags.

– Förhoppningsvis finns det någon nytta med att bygga upp det nya registret. Eftersom Jord- och skogsbruksministeriet har behandlat och beslutat om hundregistret torde det vara genomtänkt och finnas belägg för att det är nödvändigt.

– Själv ser jag både för- och nackdelar med det hela. Det finns säkert bra sidor. Till exempel torde myndigheter ha bättre koll på olika situationer ifall hundar rymmer, försvinner eller blir stulna.

– Samtidigt är våra hundar redan registrerade i Finska Kennelklubbens register. Så det känns lite som att uppfinna hjulet på nytt. Kunde det inte finnas möjlighet att ge tillåtelse för att dela den information som redan finns lagrad?

– Dessutom har jag till exempel svårt att se att det här registret skulle vara till hjälp i kampen mot olagliga valpfabriker, tillägger Norrback.